• Hàm exec() trong Python Hàm exec() trong Python
  Hàm exec() sử dụng để thực thi chương trình Python được tạo động có thể là chuỗi hoặc mã đối tượng. Cú pháp của hàm exec() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao? Mời bạn đọc theo dõi.
 • Hàm hex() trong Python Hàm hex() trong Python
  Hàm hex() là một trong các hàm tích hợp sẵn trong Python, được sử dụng để chuyển đổi một số nguyên thành dạng thập lục phân tương ứng.
 • Hàm eval() trong Python. Hàm eval() trong Python.
  Trong bài viết này, Quantrimang sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn một hàm tích hợp sẵn trong Python, đó là eval(). Eval() là một tiện ích rất thú vị cho phép bạn chạy code Python (code này được truyền dưới dạng tham số) ngay trong chương trình.
 • Hàm float() trong Python Hàm float() trong Python
  Hàm float() trong Python chuyển đổi giá trị được chỉ định thành số dấu phẩy động. Hàm float() có cú pháp ra sao, có những tham số nào, bạn hãy cùng Quantrimang tìm hiểu trong bài viết này nhé.
 • Hàm enumerate() trong Python Hàm enumerate() trong Python
  Trong Python, hàm enumerate() thêm vào một bộ đếm vào trước mỗi iterable và trả về kết quả dưới dạng đối tượng liệt kê (enumerate object). Bài viết sẽ trình bày kĩ về cú pháp, tham số và cách sử dụng hàm. Mời bạn đọc theo dõi.
 • Đối tượng Iterator trong Python Đối tượng Iterator trong Python
  Iterator là các đối tượng cho phép ta lấy từng phần tử của nó, hành động này có thể được lặp đi lặp lại. Trong bài viết này, Quantrimang sẽ cùng bạn sẽ tìm hiểu cách iterator hoạt động trong Python và cách bạn có thể xây dựng trình lặp của riêng mình.
 • Hàm divmod() trong Python Hàm divmod() trong Python
  Tìm hiểu kĩ hơn về cú pháp, tham số và cách sử dụng hàm divmod() tích hợp sẵn trong Python cùng Quantrimang.
 • Hàm dir() trong Python Hàm dir() trong Python
  Hàm dir() trong Python trả về một danh sách các thuộc tính hợp lệ của đối tượng. Quantrimang sẽ tìm hiểu kĩ hơn về nội dung hàm này qua bài viết. Mời bạn đọc theo dõi.
 • Hàm dict() trong Python Hàm dict() trong Python
  Trong Python, hàm dict() tạo ra giá trị kiểu dictionary. Quantrimang sẽ tìm hiểu kĩ hơn về cú pháp, tham số và cách sử dụng hàm dict() qua bài viết này. Mời bạn đọc theo dõi.
 • Hàm delattr() trong Python Hàm delattr() trong Python
  Hàm delattr() trong Python dùng để xóa một thuộc tính khỏi đối tượng được chỉ định. Hàm delattr() có cú pháp ra sao, có những tham số nào, bạn hãy cùng Quantrimang tìm hiểu trong phần này nhé.
 • Hàm compile() trong Python Hàm compile() trong Python
  Hàm compile() trả về một đối tượng mã trong Python từ nguồn được chỉ định. Vậy cách sử dụng hàm compile() ra sao? Mời bạn cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.
 • Hàm complex() trong Python Hàm complex() trong Python
  Trong Python, hàm complex() trả về một số phức khi người dùng cung cấp phần thực và phần ảo, hoặc biến một chuỗi thành một số phức. Cú pháp của hàm complex() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao? Mời bạn đọc theo dõi.
 • Nạp chồng toán tử trong Python Nạp chồng toán tử trong Python
  Bạn có thể thay đổi ý nghĩa của toán tử trong Python tùy thuộc vào toán hạng được sử dụng và ta gọi đó là nạp chồng toán tử. Quantrimang sẽ tìm hiểu kĩ hơn về nội dung này qua bài viết. Mời bạn đọc theo dõi.
 • Lập trình blockchain phần 3: Ngôn ngữ lập trình Python Lập trình blockchain phần 3: Ngôn ngữ lập trình Python
  Guido van Rossum, một lập trình viên người Hà Lan, đã tạo ra Python vào năm 1991. Python dựa trên một triết lý đơn giản: Tối giản. Một trong những điều đáng chú ý ở Python là nó kết hợp tính đơn giản vào ngôn ngữ lập trình bằng cách sử dụng các khoảng trắng để biểu thị các khối mã thay vì dấu ngoặc nhọn hoặc từ khóa.
 • Đa kế thừa (Multiple Inheritance) trong Python Đa kế thừa (Multiple Inheritance) trong Python
  Kế thừa cho phép chúng ta khai báo lớp mới sử dụng lại các hàm và thuộc tính của lớp cha cùng các chức năng mở rộng thêm. Trong bài viết này, Quantrimang sẽ tiếp tục bài học cùng chủ đề Kế thừa nhưng ở mức độ sâu sắc hơn, đó là Đa kế thừa và thứ tự truy xuất phương thức của các lớp cha (Method Resolution Order).
 • Kế thừa (Inheritance) trong Python Kế thừa (Inheritance) trong Python
  Kế thừa trong lập trình hướng đối tượng cho phép chúng ta khai báo lớp mới sử dụng lại các hàm và thuộc tính của lớp cha cùng các chức năng mở rộng thêm. Trong bài viết này, Quantrimang sẽ cùng bạn học cách sử dụng tính kế thừa trong Python.
 • Tìm hiểu Class và Object trong Python Tìm hiểu Class và Object trong Python
  Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Không giống như lập trình hướng thủ tục nhấn mạnh vào các hàm, lập trình hướng đối tượng tập trung làm việc trên các đối tượng. Bài viết này Quantrimang sẽ đi sâu tìm hiểu về Class và Object, mời bạn đọc theo dõi.
 • Lập trình hướng đối tượng trong Python Lập trình hướng đối tượng trong Python
  Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mạnh. Vì vậy, việc tạo ra và sử dụng các đối tượng là hết sức dễ dàng. Bài viết sẽ giới thiệu qua một số khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng, cũng như cách khởi tạo và sử dụng chúng.
 • Xử lý ngoại lệ - Exception Handling trong Python Xử lý ngoại lệ - Exception Handling trong Python
  Trong bài viết này, Quantrimang sẽ cùng bạn tìm hiểu cách xử lý các ngoại lệ trong Python bằng cách sử dụng các câu lệnh Try, Except và Finally. Điều này sẽ thúc đẩy bạn viết code gọn gàng, dễ đọc và hiệu quả hơn.
 • Một số công cụ chạy Python trên Android Một số công cụ chạy Python trên Android
  Python là một ngôn ngữ cao cấp với khả năng thích ứng mạnh mẽ kết hợp với Android - hệ điều hành cởi mở và dễ tiếp cận sẽ là một hướng phát triển ứng dụng hết sức thú vị. Hãy cùng theo dõi bài viết cung Quantrimang để tìm hiểu khái quát về các công cụ chạy Python trên Android nhé.