• Python là gì? Tại sao nên chọn Python? Python là gì? Tại sao nên chọn Python?
  Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cấp cao, mạnh mẽ, được tạo ra bởi Guido van Rossum. Python dễ dàng để tìm hiểu và đang nổi lên như một trong những ngôn ngữ lập trình nhập môn tốt nhất cho người lần đầu tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình.
 • Lập trình blockchain phần 3: Ngôn ngữ lập trình Python Lập trình blockchain phần 3: Ngôn ngữ lập trình Python
  Guido van Rossum, một lập trình viên người Hà Lan, đã tạo ra Python vào năm 1991. Python dựa trên một triết lý đơn giản: Tối giản. Một trong những điều đáng chú ý ở Python là nó kết hợp tính đơn giản vào ngôn ngữ lập trình bằng cách sử dụng các khoảng trắng để biểu thị các khối mã thay vì dấu ngoặc nhọn hoặc từ khóa.
 • Cách sử dụng List comprehension trong Python Cách sử dụng List comprehension trong Python
  Có thể bạn đã nghe nói về List Comprehension của Python và có thể đã sử dụng mà không thực sự hiểu biết về chúng. Do vậy, bài viết này sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng List Comprehension trong Python.
 • Các kỹ thuật vòng lặp trong Python Các kỹ thuật vòng lặp trong Python
  Trong bài học Python này, bạn sẽ học cách để kiểm soát việc thực hiện một vòng lặp bằng cách sử dụng các câu lệnh điều khiển vòng lặp như break và continue.
 • Package trong Python Package trong Python
  Chúng ta sẽ học cách phân chia code thành những module hiệu quả, rõ ràng, sử dụng các package trong Python. Thêm nữa là cách để nhập và sử dụng package của riêng bạn, hoặc package bạn tải về từ đâu đó vào chương trình Python.
 • Module trong Python Module trong Python
  Trong bài học Python này chúng ta sẽ biết cách để tạo và nhập một module trong Python. Chúng ta sẽ tìm hiểu vài cách để nhập, sử dụng module tùy chỉnh cũng như module được tích hợp sẵn trong Python, mời các bạn theo dõi nhé.
 • Từ khóa global trong Python Từ khóa global trong Python
  Từ khóa global để làm gì và cách dùng nó trong Python ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi nhé.
 • Biến toàn cục (global), biến cục bộ (local), biến nonlocal trong Python Biến toàn cục (global), biến cục bộ (local), biến nonlocal trong Python
  Trong bài Python này bạn sẽ học về biến toàn cục (global), biến cục bộ (local), biến nonlocal trong Python và trường hợp sử dụng các biến này.
 • Hàm vô danh, Lambda trong Python Hàm vô danh, Lambda trong Python
  Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường trong phần hàm Python, ở bài này các bạn sẽ được tìm hiểu về hàm vô danh, còn được gọi là hàm Lambda. Hàm Lambda là gì, cú pháp hàm Lambda ra sao và làm thế nào để sử dụng hàm Lambda với ví dụ cụ thể.
 • Hàm đệ quy trong Python Hàm đệ quy trong Python
  Trong các bài trước, bạn đã biết về hàm Python, các hàm Python tích hợp sẵn và hàm Python do người dùng định nghĩa. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về hàm đệ quy trong Python, hàm tự gọi chính nó, cũng như cách tạo hàm đệ quy và ví dụ minh họa.
 • Tham số hàm Python Tham số hàm Python
  Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về hàm Python tích hợp sẵn và hàm Python do người dùng định nghĩa với số lượng tham số tùy biến. Bạn sẽ biết cách để định nghĩa hàm bằng cách sử dụng tham số mặc định, keyword và tham số tùy biến trong bài này.
 • Hàm Python do người dùng tự định nghĩa Hàm Python do người dùng tự định nghĩa
  Bên cạnh các hàm Python tích hợp sẵn, bạn còn có thể tự định nghĩa hàm Python, những hàm này gọi là hàm Python do người dùng định nghĩa (user-defined functions). Việc sử dụng những hàm tự định nghĩa này có lợi ích gì, cách tốt nhất để định nghĩa hàm trong Python là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài Python này.
 • Hàm bytearray() trong Python Hàm bytearray() trong Python
  Hàm bytearray() trong Python trả về đối tượng bytearray của mảng byte cho trước. Cú pháp của hàm bytearray() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao?
 • Hàm bool() trong Python Hàm bool() trong Python
  Trong ngôn ngữ lập trình Python, hàm bool() được dùng để chuyển đổi giá trị sang Boolean (True hoặc False) sử dụng thủ tục kiểm tra sự thật tiêu chuẩn. Vậy cách sử dụng hàm bool() ra sao? Mời bạn cùng tìm hiểu tron bài viết này nhé.
 • Hàm bin() trong Python Hàm bin() trong Python
  Trong lập trình Python, hàm bin() chuyển đổi và trả về chuỗi nhị phân của số nguyên đã cho. Vậy cú pháp của hàm bin(), tham số và cách sử dụng hàm bin() như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
 • Hàm ascii() trong Python Hàm ascii() trong Python
  Trong Python, hàm ascii() trả về chuỗi chứa các đại diện của đối tượng mà có thể in. Nó bỏ qua các giá trị không phải ASCII trong chuỗi bằng cách sử dụng \x, \u hoặc \U.
 • Hàm all() trong Python Hàm all() trong Python
  Trong Python, hàm all() trả về True khi tất cả các phần tử trong iterable là True hoặc iterable rỗng và trả về False trong những trường hợp còn lại. Hàm all() có cú pháp ra sao, có những tham số nào, chúng ta cùng tìm hiểu trong phần này nhé.
 • Hàm any() trong Python Hàm any() trong Python
  Trong Python, hàm any() trả về True nếu bất kỳ phần tử nào của một iterable là True. Nếu không có phần tử nào True, hàm any() sẽ trả về False.
 • Hàm abs() trong Python: Trả về giá trị tuyệt đối của một số Hàm abs() trong Python: Trả về giá trị tuyệt đối của một số
  Trong Python, hàm abs() trả về giá trị tuyệt đối của một số. Nếu số là số phức, abs() sẽ trả về độ lớn.
 • Các hàm Python tích hợp sẵn Các hàm Python tích hợp sẵn
  Trong bài trước bạn đã biết rằng Python có loại hàm cơ bản, một là hàm tích hợp sẵn, hai là hàm do người dùng tự định nghĩa. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về danh sách các hàm được tích hợp sẵn trên Python.