• Bookmark 5 website học lập trình Python tốt nhất Bookmark 5 website học lập trình Python tốt nhất
  Nếu bạn là một nhà phát triển hay bạn đang học tập và mong muốn gắn bó với ngành công nghiệp này thì hãy học Python để thêm một điểm nhấn trong cuộc hành trình của mình.
 • Hàm reversed() trong Python Hàm reversed() trong Python
  Hàm reversed() là một trong các hàm tích hợp sẵn trong Python, được sử dụng để đảo ngược chuỗi ban đầu trả về iterator.
 • Hàm oct() trong Python Hàm oct() trong Python
  Hàm oct() là một trong các hàm tích hợp sẵn trong Python, được sử dụng để chuyển đổi một số nguyên thành dạng bát phân tương ứng.
 • Hàm round() trong Python Hàm round() trong Python
  Hàm round() trong Python làm tròn một số cho trước, trả về số đó dưới dạng số dấu phẩy động, có số chữ số sau dấu phẩy được chỉ định.
 • Hàm slice() trong Python Hàm slice() trong Python
  Hàm slice() trong Python trả về một slice object giúp bạn xác định cách cắt một chuỗi có sẵn.
 • Hàm object() trong Python Hàm object() trong Python
  Hàm object() trong Python trả về một đối tượng rỗng. Bạn không thể thêm các thuộc tính hay phương thức mới cho đối tượng này.
 • Hàm range() trong Python Hàm range() trong Python
  Hàm range() được tích hợp sẵn trong Python được sử dụng để tạo một chuỗi các số bắt đầu từ 0 theo mặc định, tăng thêm 1 (theo mặc định) và kết thúc tại một số được chỉ định.
 • Hàm pow() trong Python Hàm pow() trong Python
  Hàm pow() được tích hợp sẵn trong Python trả về giá trị của x với lũy thừa của y (xy). Nếu có tham số thứ ba, hàm trả về x lũy thừa y, mô đun z.
 • Hàm next() trong Python Hàm next() trong Python
  Hàm next() trong Python trả về phần tử tiếp theo trong iterator. Bạn có thể thêm một giá trị mặc định để trả về nếu iterable đã là phần tử cuối cùng.
 • Hàm open() trong Python Hàm open() trong Python
  Hàm open() được tích hợp sẵn trong Python sử dụng để mở một tệp và trả về đối tượng tệp tương ứng. Cùng theo dõi bài viết để tìm hiểu chi tiết về cú pháp, tham số và cách sử dụng của open()
 • 11 tip học Python dành cho các “newbie” 11 tip học Python dành cho các “newbie”
  Chúng tôi tin rằng bước đầu tiên trong việc học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào là đảm bảo rằng bạn hiểu cách học vì đây được cho là kỹ năng quan trọng nhất liên quan đến lập trình máy tính.
 • Module time trong Python Module time trong Python
  Python có module time dùng để xử lý các tác vụ liên quan đến thời gian. Quantrimang.com sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết cùng các hàm liên quan đến thời gian được xác định trong module này. Cùng theo dõi nhé!
 • Hàm set() trong Python Hàm set() trong Python
  Ở bài viết này, Quantrimang.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về set(), cú pháp, tham số và các ví dụ cụ thể. Mời bạn đọc theo dõi.
 • Hàm map() trong Python Hàm map() trong Python
  Tiếp tục với chủ đề các hàm tích hợp sẵn trong Python, bài viết sẽ giới thiệu cho các bạn về hàm map() với cú pháp, cách sử dụng cũng như các ví dụ cụ thể. Mời bạn đọc theo dõi.
 • Chuyển đổi giá trị timestamp trong Python Chuyển đổi giá trị timestamp trong Python
  Hướng dẫn tìm hiểu cách chuyển đổi giá trị timestamp thành đối tượng datetime và đối tượng datetime thành giá trị timestamp trong Python
 • Hàm issubclass() trong Python Hàm issubclass() trong Python
  Hàm issubclass() tích hợp sẵn trong Python kiểm tra xem môt đối tượng có phải là một lớp con của classinfo hay không.
 • Regular Expression (RegEx) trong Python Regular Expression (RegEx) trong Python
  Regular Expression (RegEx) hay còn gọi là Biểu thức chính quy là một đoạn các ký tự đặc biệt theo những khuôn mẫu (pattern) nhất định
 • Cài đặt Python Package với PIP trên Windows, Mac và Linux Cài đặt Python Package với PIP trên Windows, Mac và Linux
  Giống như nhiều ngôn ngữ lập trình khác, Python hỗ trợ các thư viện và framework của bên thứ ba cực kỳ hữu dụng giúp bạn có thể dùng lại tránh việc mất công viết lại từ đầu.