• Cách kết nối tay cầm PS4 hoặc Xbox One với Mac Cách kết nối tay cầm PS4 hoặc Xbox One với Mac
    Nếu không muốn dùng bàn phím và chuột Mac để điều khiển các game của mình, bạn có thể sử dụng tay cầm Xbox hoặc PS4 thay thế. Kết nối chúng với MacBook Pro, iMac hoặc MacBook Air qua Bluetooth thực sự khá đơn giản.
  • Cách tăng độ tương phản trên màn hình Mac Cách tăng độ tương phản trên màn hình Mac
    “Increase Contrast” (Tăng độ tương phản) là một trong nhiều tính năng hữu ích trong macOS. Nó giúp người dùng có thị lực kém đọc màn hình máy tính dễ dàng hơn, nhưng bất kỳ ai cũng có thể sử dụng tính năng này để làm cho giao diện dễ đọc hơn.