macOS là hệ điều hành Apple tạo riêng cho dòng máy PC, laptop của hãng. macOS dựa trên Unix nên nó khá khác biệt so với Windows, bạn sẽ cần tìm hiểu thêm một chút để quen với giao diện cũng như cách hoạt động của macOS.

  • Chơi các game DOS cũ trên macOS với DOSBox Chơi các game DOS cũ trên macOS với DOSBox
    Mặc dù macOS không nổi tiếng trong chơi game, nhưng bạn vẫn có thể chơi các game DOS trên máy Mac. Tìm hiểu cách chơi game DOS trên macOS với DOSBox, trình giả lập DOS hàng đầu trên mọi nền tảng, qua bài viết sau đây!
  • Cách thực hiện cài đặt sạch macOS 10.15 Catalina Cách thực hiện cài đặt sạch macOS 10.15 Catalina
    Bài viết này hướng dẫn bạn quá trình thực hiện cài đặt sạch macOS 10.15 Catalina, dùng USB có khả năng boot, thay vì nâng cấp máy Mac bằng gói cài đặt tiêu chuẩn của Apple, giữ lại dữ liệu hiện có và mọi ứng dụng do người dùng cài đặt.