• 5 nền tảng miễn phí xây dựng ứng dụng không cần code 5 nền tảng miễn phí xây dựng ứng dụng không cần code
    Trước kia, để tạo một ứng dụng, các lập trình viên sẽ mất vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều nền tảng xây dựng ứng dụng mà bạn có thể sử dụng để tạo một ứng dụng trong vài phút.
  • 7 Framework JavaScript dành cho phát triển ứng dụng di động 7 Framework JavaScript dành cho phát triển ứng dụng di động
    Nếu bạn muốn bắt đầu tạo các ứng dụng di động, có ba ngôn ngữ chính để chọn: Java cho các ứng dụng Android, Swift cho ứng dụng iOS hoặc JavaScript dành cho các ứng dụng nền tảng. Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu về bảy framework JavaScript được trang bị để tạo các ứng dụng di động.