• Hàm chr() trong PythonHàm chr() trong Python
  Trong Python, hàm chr() trả về một kí tự (một chuỗi) từ một số nguyên mà số nguyên ấy là đại diện cho mã unicode của ký tự được trả về.
 • Hàm callable() trong PythonHàm callable() trong Python
  callable() trong Python kiểm tra xem các đối tượng có thể gọi hay không. Nếu đối tượng được phép gọi, hàm trả về giá trị TRUE, nếu không sẽ trả về FALSE. Hàm callable() có cú pháp ra sao, có những tham số nào, chúng ta cùng tìm hiểu trong phần này nhé.
 • Cách chuyển từ HTML4 sang HTML5Cách chuyển từ HTML4 sang HTML5
  Trong bài học này, chúng ta sẽ học cách chuyển một trang web HTML4 sang HTML5 mà không làm thay đổi bất kì nội dung hay cấu trúc ban đầu nào.
 • Semantic Element (Yếu tố ngữ nghĩa) trong HTML5Semantic Element (Yếu tố ngữ nghĩa) trong HTML5
  Trong HTML, mỗi Semantic Element mô tả ý nghĩa cấu trúc của yếu tố đó đối với các trình duyệt và các nhà phát triển/lập trình viên.
 • Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019
  Vào ngày 24 tháng 9, Microsoft đã công bố việc phát hành SQL Server 2019 Community Technical Preview (CTP) 2.0. Nó rất thích hợp cho các chuyên gia về cơ sở dữ liệu để bắt kịp với công nghệ hiện đại.
 • Lệnh GOTO trong SQL ServerLệnh GOTO trong SQL Server
  Lệnh GOTO là một lệnh nhảy đơn giản, cho phép chương trình nhảy vô điều kiện từ GOTO tới tới một vị trí trong chương trình có lệnh được gán nhãn (laber) trong cùng một hàm.
 • Lệnh CONTINUE trong SQL ServerLệnh CONTINUE trong SQL Server
  Lệnh CONTINUE dùng để trao quyền thi hành lệnh cho biểu thức điều kiện của vòng lặp gần nhất. Nghĩa là lộn ngược lên đầu vòng lặp, tất cả những lệnh đi sau trong vòng lặp chứa CONTINUE sẽ bị bỏ qua không thi hành.
 • Lập trình blockchain phần 1: Ngôn ngữ lập trình C++Lập trình blockchain phần 1: Ngôn ngữ lập trình C++
  Công nghệ blockchain cực kỳ hấp dẫn. Sẽ không quá xa vời khi nghĩ về một tương lai được xây dựng hoàn toàn dựa trên công nghệ này.
 • Lệnh BREAK (Ngắt điều khiển) trong SQL ServerLệnh BREAK (Ngắt điều khiển) trong SQL Server
  Lệnh Break dùng để thoát khỏi vòng lặp không xác định điều kiện dừng hoặc bạn muốn dừng vòng lặp theo điều kiện do bạn chỉ định và thực thi các câu lệnh tiếp sau câu lệnh END của vòng lặp.
 • Vòng lặp WHILE trong SQL ServerVòng lặp WHILE trong SQL Server
  Vòng lặp WHILE được sử dụng nếu bạn muốn chạy lặp đi lặp lại một đoạn mã khi điều kiện cho trước trả về giá trị là TRUE. Hãy cùng Quản trị mạng tìm hiểu về cách sử dụng WHILE trong SQL Server.
 • Lệnh IF...ELSE trong SQL ServerLệnh IF...ELSE trong SQL Server
  Giống như các ngôn ngữ lập trình khác, SQL Server cũng cung cấp cho người dùng câu lệnh rẽ nhánh IF...ELSE. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cùng với cú pháp và ví dụ rõ ràng để bạn dễ dàng hình dung hơn về IF...ELSE.
 • PROCEDURE (Thủ tục) trong SQL ServerPROCEDURE (Thủ tục) trong SQL Server
  Procedure (Thủ tục) là một chương trình trong cơ sở dữ liệu bao gồm nhiều câu lệnh mà bạn lưu lại cho những lần sử dụng sau nhưng có điểm khác với Function (Hàm). Bài viết sẽ cung cấp cho bạn cú pháp và những ví dụ về cách tạo và xóa bỏ procedure trong SQL Server.
 • FUNCTION (Hàm) trong SQL ServerFUNCTION (Hàm) trong SQL Server
  Function (Hàm) trong SQL Server được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu giúp bạn có thể chuyển các tham số vào cũng như trả về các giá trị. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn cú pháp và những ví dụ về cách tạo và xóa bỏ function trong SQL Server.
 • SEQUENCE trong SQL ServerSEQUENCE trong SQL Server
  Sequence thường được sử dụng trong cơ sở dữ liệu vì cần thiết cho nhiều ứng dụng. Bài viết sẽ cung cấp cú pháp và những ví dụ về cách tạo và xóa bỏ sequence cũng như các thuộc tính của nó trong SQL Server.
 • Khai báo biến trong SQL ServerKhai báo biến trong SQL Server
  SQL Server tồn tại đầy đủ các khái niệm kiểu dữ liệu, biến và khai báo biến như các ngôn ngữ lập trình khác. Bài viết sẽ tìm hiểu về cách khai báo một biến, nhiều biến và gán giá trị mặc định cho biến trong SQL Server.
 • LITERAL (Hằng) trong SQL ServerLITERAL (Hằng) trong SQL Server
  Bài viết hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Literal - Hằng (strings, integers, decimals, and datetime values) trong SQL Server.
 • Sử dụng chú thích trong SQL ServerSử dụng chú thích trong SQL Server
  Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách dùng chú thích trong các câu lệnh của SQL Server.
 • Tìm User trong SQL ServerTìm User trong SQL Server
  Có truy vấn nào trên SQL Server trả về tất cả những User đã được tạo ra hay không?
 • Lệnh DROP USER trong SQL ServerLệnh DROP USER trong SQL Server
  Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng lệnh DROP USER trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt lệnh tốt hơn.
 • Giải thuật chia để trị (divide and conquer)Giải thuật chia để trị (divide and conquer)
  Phương pháp chia để trị (Divide and Conquer) là một phương pháp quan trọng trong việc thiết kế các giải thuật. Ý tưởng của phương pháp này khá đơn giản và rất dễ hiểu.