9 ứng dụng thực tế của ChatGPT trong lập trình

Kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT, chatbot AI phi thường này đã tìm được chỗ đứng cho mình trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực lập trình phức tạp.

Nhưng với tư cách là một lập trình viên, chính xác thì bạn có thể làm gì với ChatGPT? Bạn có thể sử dụng chatbot AI này theo những cách thiết thực nào trong quy trình làm việc hàng ngày của mình với tư cách là một lập trình viên? Quantrimang.com đã tổng hợp 9 cách thiết thực để tích hợp ChatGPT vào quy trình làm việc của bạn với tư cách là một lập trình viên.

1. Tạo thuật toán hiệu quả

Mặc dù một số lập trình viên đang nhanh chóng giao phó toàn bộ quy trình phát triển phần mềm cho ChatGPT, nhưng việc này có thể dẫn đến thảm họa. ChatGPT có thể tạo một số code ấn tượng. Nhưng tốt nhất là sử dụng nó như một công cụ đồng hành và các lập trình viên con người vẫn phải kiểm soát phần lớn quá trình phát triển.

Ví dụ về thuật toán được tạo bởi ChatGPT
Ví dụ về thuật toán được tạo bởi ChatGPT

Một cách hay để làm điều này là để chatbot giúp bạn vạch ra một thuật toán hiệu quả trong khi giải quyết phần còn lại trong việc tạo ra một chương trình mạnh mẽ. Bạn có thể yêu cầu ChatGPT tạo thuật toán ở dạng plain text, sử dụng ASCII Art, ở định dạng cây, sử dụng hộp hoặc bất kỳ kỹ thuật trực quan hóa sáng tạo nào khác mà bạn có thể nghĩ ra.

2. Tạo nội dung giữ chỗ (placeholder) hoặc cần điền

Là một lập trình viên, thỉnh thoảng bạn có thể sẽ cần dữ liệu giữ chỗ để làm việc. Cho dù đó là dữ liệu database để kiểm tra API hay văn bản dạng dài để điền vào các trang web, ChatGPT có thể tạo các loại dữ liệu giữ chỗ khác nhau phù hợp với nhu cầu của bạn.

ChatGPT có thể tạo nội dung cần diền ở SQL, JSON, CSV và hàng chục định dạng khác. Nó thậm chí có thể tạo các cấu trúc dữ liệu gốc như mảng và danh sách, bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình phổ biến nào được lựa chọn.

Mặc dù bạn có thể tìm thấy rất nhiều trình tạo dữ liệu giữ chỗ trực tuyến, nhưng rất ít tùy chọn cung cấp mức độ tùy chỉnh dữ liệu như bạn có thể nhận được từ ChatGPT. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu ChatGPT tạo file CSV 2.000 bản ghi chứa tên thứ nhất bằng tiếng Anh, tên thứ hai bằng tiếng Trung ở dạng viết hoa và số điện thoại ở Hoa Kỳ:

Mẫu file CSV tùy chỉnh do ChatGPT tạo
Mẫu file CSV tùy chỉnh do ChatGPT tạo

Bạn có thể nhận được càng cụ thể càng tốt với loại dữ liệu giữ chỗ mà bạn muốn. Đây là điều bạn có thể không đạt được dễ dàng với các công cụ tạo dữ liệu giữ chỗ miễn phí mà bạn có thể tìm thấy trực tuyến.

3. Định dạng dữ liệu

Đôi khi, bạn sẽ có rất nhiều plain text cần định dạng thành một kiểu dữ liệu tương thích. Có thể bạn cần một số plain text được định dạng thành CSV hoặc đối tượng JavaScript như một mảng. Hoặc có thể bạn cần chuyển đổi hoặc định dạng cấu trúc dữ liệu bằng ngôn ngữ này sang cấu trúc dữ liệu tương tự ở ngôn ngữ khác.

Bạn có thể dành thời gian và công sức viết các hàm regex để xử lý hoặc bạn có thể cung cấp hướng dẫn bằng tiếng Anh và để ChatGPT thực hiện công việc nặng nhọc.

Ảnh chụp màn hình bên dưới hiển thị một đoạn dữ liệu không được gắn nhãn và lộn xộn được cung cấp cho ChatGPT.

Dữ liệu lộn xộn sẽ được ChatGPT phân tích cú pháp
Dữ liệu lộn xộn sẽ được ChatGPT phân tích cú pháp

Khi được yêu cầu phân tích cú pháp dữ liệu này và trình bày dữ liệu đó trong một bảng, ChatGPT đã trả lời như sau:

Mẫu dữ liệu được ChatGPT phân tích cú pháp
Mẫu dữ liệu được ChatGPT phân tích cú pháp

ChatGPT đã có thể gắn nhãn chính xác và định dạng dữ liệu ở định dạng bảng. Cần lưu ý rằng điều này sẽ tương đối khó đạt được bằng cách sử dụng chức năng định dạng dựa trên biểu thức chính quy.

4. Dịch code sang ngôn ngữ khác

Bạn có thường xuyên cần giải pháp cho một vấn đề lập trình, được viết bằng một ngôn ngữ cụ thể, nhưng có thể tìm thấy code bằng các ngôn ngữ khác không? ChatGPT có thể giúp bạn chuyển bất kỳ đoạn code nào sang ngôn ngữ bạn chọn.

Mã hóa dữ liệu PHP
Mã hóa dữ liệu PHP

Ảnh chụp màn hình ở trên chứa hàm mã hóa và giải mã PHP sử dụng AES-256 ở chế độ CBC với một vector khởi tạo được tạo ngẫu nhiên. Ví dụ đã yêu cầu ChatGPT chuyển mã sang JavaScript và đây là kết quả:

Mã chuyển ChatGPT sang Javascript
Mã chuyển ChatGPT sang Javascript

Chatbot AI đã được đào tạo bằng nhiều ngôn ngữ lập trình và có thể chuyển mã giữa nhiều ngôn ngữ với độ chính xác cao. Bạn cũng có thể chuyển code kế thừa hoặc không dùng nữa sang code mới, ổn định hơn trong cùng một ngôn ngữ. Tất cả những gì bạn cần là cung cấp cho ChatGPT lời nhắc phù hợp.

5. Tối ưu hóa một block code

Cho dù bạn đang xây dựng các ứng dụng lớn sử dụng nhiều tài nguyên hay các dự án nhỏ hơn, code của bạn luôn cần một chút tối ưu hóa để có hiệu suất tốt hơn. ChatGPT rất hữu ích trong việc tối ưu hóa code. Bạn có thể nhắc AI chatbot đề xuất các cách tối ưu hóa một blockcode hoặc yêu cầu nó tạo một phiên bản code được tối ưu hóa.

Hàm Javascript để tìm tổng các số chẵn trong một mảng
Hàm Javascript để tìm tổng các số chẵn trong một mảng

Trong ảnh chụp màn hình ở trên, chúng ta có một hàm JavaScript lấy một mảng số và trả về tổng của tất cả các số chẵn trong mảng. Code hoạt động, nhưng nó có thể sử dụng một số phương thức tối ưu hóa. Ví dụ đã yêu cầu ChatGPT tối ưu hóa code và đây là kết quả.

Phiên bản được tối ưu hóa của code Javascript
Phiên bản được tối ưu hóa của code Javascript

ChatGPT thường sẽ cho bạn biết điều gì sai với code gốc và các tối ưu hóa đã được thực hiện. Đối với đoạn code ở trên, bên dưới là ảnh chụp màn hình tối ưu hóa mà ChatGPT đã thực hiện.

Tối ưu hóa được thực hiện cho một javascript
Tối ưu hóa được thực hiện cho một javascript

Có lẽ một trong những điều thú vị nhất về việc tối ưu hóa code với ChatGPT là chatbot sẽ tìm ra lỗ hổng trong các đoạn code mà bạn có thể nghĩ là đã hoàn hảo. Bạn cũng có thể yêu cầu chatbot tối ưu hóa các phần cụ thể trong code của mình để phù hợp với nhu cầu riêng.

6. Viết test cho code

Một trong những cách tốt nhất để đảm bảo code của bạn không có lỗi, đáp ứng một loạt các trường hợp ngoại lệ và có thể xử lý những trường hợp khó khăn, là viết các unit test cho nó. Tất nhiên, viết test đôi khi có thể là một nhiệm vụ tốn thời gian và thậm chí khó hiểu. Nhưng tại sao phải căng thẳng khi ChatGPT có thể trợ giúp?

Chỉ cần sao chép-dán code bạn muốn viết unit test và cung cấp cho ChatGPT hướng dẫn chi tiết về cách viết test. Tất nhiên, bài viết không khuyên bạn nên giao phó toàn bộ quá trình viết bài test cho ChatGPT.

7. Ghi lại code của bạn

Tài liệu về code có thể là một thách thức, nhưng cũng là một phần quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm mà bạn không nên bỏ qua. ChatGPT có thể tạo tài liệu chi tiết ấn tượng cho code bằng nhiều ngôn ngữ lập trình. Bạn thậm chí có thể yêu cầu nó tạo tài liệu ở định dạng HTML nếu muốn đưa nó lên mạng.

Ngoài tài liệu độc lập, bạn cũng có thể yêu cầu chatbot nhận xét code của mình để giúp bạn hoặc những người khác làm việc dễ dàng hơn trong tương lai. Ví dụ đã nhắc ChatGPT nhận xét về một chức năng mã hóa đơn giản trong Python sử dụng Caesar Cipher và nó hoạt động đúng ở mọi dòng.

Nhận xét code bởi ChatGPT
Nhận xét code bởi ChatGPT

8. Sửa mọi lỗi

Từ dấu ngoặc và dấu phẩy đặt sai vị trí đến lỗi logic, ChatGPT có thể phát hiện ra các lỗi mà bạn có thể mất vài ngày để xác định trong vài giây. Chỉ cần sao chép-dán code có vấn đề và yêu cầu ChatGPT xác định lỗi trong code.

Bạn có thể lo sợ rằng mình đang phải xử lý các lỗi logic, thường khó phát hiện hơn. Nếu vậy, chỉ cần dán code có vấn đề và mô tả cho ChatGPT những gì bạn đang cố gắng đạt được với code đó và kết quả đầu ra hiện tại mà bạn đang nhận được.

Một phương pháp hay để tìm kiếm lỗi với ChatGPT là cung cấp càng nhiều chi tiết về lỗi càng tốt. Các chi tiết liên quan có thể bao gồm ngôn ngữ, framework và thư viện mà code của bạn sử dụng hoặc chi tiết về máy chủ mà bạn đang chạy code đó.

Ví dụ, để sửa một đoạn code trong PHP, bạn có thể cần cung cấp loại cơ sở dữ liệu liên quan, phiên bản PHP, chi tiết máy chủ và các gói hoặc thư viện được sử dụng.

9. Tạo code từ đầu

Một trong những ứng dụng nổi bật của ChatGPT là tạo code máy tính. Tất nhiên, bạn luôn có thể tự mình viết từng phần của chương trình. Nhưng mọi thứ sẽ vẫn ổn nếu bạn giao phó một phần nhỏ cho ChatGPT.

Tuy nhiên, bạn nên thận trọng khi sử dụng code do AI tạo, ngay cả khi code đó không có lỗi cú pháp. Các lỗi logic có thể rất gây tổn thất lớn nếu bạn triển khai code do AI tạo trên các hệ thống phần mềm quan trọng.

Thứ Ba, 21/03/2023 16:05
51 👨 4.858
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Trí tuệ nhân tạo (AI)