Triển khai Windows 7 - Phần 14: Chuyển tự động từ Windows XP sang Windows 7

Triển khai Windows 7 – Phần 1: Những cải tiến của Windows AIK 2.0
Triển khai Windows 7 – Phần 2: Sử dụng DISM
Triển khai Windows 7 – Phần 3: Tìm hiểu về MAP 4.0
Triển khai Windows 7 – Phần 4: Sử dụng MAP 4.0
Triển khai Windows 7 – Phần 5: Những nâng cao của MDT 2010
Triển khai Windows 7 – Phần 6: Lite Touch bằng MDT 2010
Triển khai Windows 7 – Phần 7: Triển khai LTI tự động
Triển khai Windows 7 – Phần 8: Tìm hiểu về các file cấu hình LTI
Triển khai Windows 7 – Phần 9: Triển khai Windows 32-bit và 64-bit
Triển khai Windows 7 – Phần 10: Capture và triển khai image của máy tính tham chiếu
Triển khai Windows 7 – Phần 11: Capture một cài đặt hiện có
Triển khai Windows 7 – Phần 12: Lên kế hoạch cho vấn đề tương thích ứng dụng
Triển khai Windows 7 – Phần 13: Chuyển thủ công từ Windows XP sang Windows 7

Quản trị mạngTrong phần tiếp theo này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách tự động chuyển một máy tính Windows XP sang Windows 7 trong khi vẫn duy trì được dữ liệu và các thiết lập người dùng.

Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về MDT 2010 và USMT 4.0 có thể được sử dụng cùng nhau như thế nào trong việc chuyển thủ công một máy tính Windows XP sang Windows 7 nhưng vẫn duy trì được dữ liệu và các thiết lập người dùng trên máy tính. Trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục loạt bài của mình bằng cách giới thiệu cho các bạn quá trình chuyển hoàn toàn tự động.

Để thực hiện điều này, sử dụng Deployment Workbench trên máy tính MDT để mở properties của deployment share. Nếu bạn đã thực hiện qua những gì hướng dẫn trong phần trước của loạt bài này thì file Bootstrap.ini cho chia sẻ này sẽ có nội dung như sau:

[Settings]
Priority=Default
[Default]
DeployRoot=\\SEA-DC1\DeploymentShare$
UserID=Administrator
UserDomain=CONTOSO
UserPassword=Pa$$w0rd
KeyboardLocale=en-US
SkipBDDWelcome=YES

Không cần phải thay đổi Bootstrap.ini lúc này.

Kiểm tra file CustomSettings.ini cho deployment share của bạn, hiện nó sẽ có nội dung như thể hiện bên dưới:

[Settings]
Priority=Default
Properties=MyCustomProperty
[Default]
OSInstall=YES
SkipAdminPassword=YES
SkipApplications=YES
SkipAppsOnUpgrade=YES
SkipBDDWelcome=YES
SkipBitLocker=YES
SkipCapture=YES
SkipComputerName=NO
SkipComputerBackup=NO
ComputerBackupLocation=AUTO
SkipDeploymentType=NO
SkipDomainMembership=YES
JoinDomain=CONTOSO
DomainAdmin=Administrator
DomainAdminDomain=CONTOSO
DomainAdminPassword=Pa$$w0rd
SkipFinalSummary=NO
SkipLocaleSelection=YES
KeyboardLocale=en-US
UserLocale=en-US
UILanguage=en-US
SkipPackageDisplay=YES
SkipProductKey=YES
SkipSummary=NO
SkipTaskSequence=NO
SkipTimeZone=YES
TimeZoneName=Central Standard Time
SkipUserData=NO
UserDataLocation=AUTO

Đây là điểm mà chúng ta cần thực hiện một số thay đổi nhằm tự động hóa quá trình chuyển hệ điều hành.

Đầu tiên, thay đổi dòng:

SkipComputerName=NO

thành

SkipComputerName=YES

Thực hiện điều này có nghĩa bạn sẽ không gặp nhắc nhở đặt lại tên máy tính trong quá trình chuyển hệ điều hành.

Thay đổi hai dòng sau:

SkipComputerBackup=NO
ComputerBackupLocation=AUTO

thành:

SkipComputerBackup=YES
ComputerBackupLocation=NONE

Rõ ràng, không backup máy tính trước khi chuyển sẽ là một cách thực hiện hoàn toàn sai lầm, ở đây chúng tôi làm vậy chỉ để tăng tốc cho quá trình thực hiện.

Thay đổi dòng:

SkipDeploymentType=NO

thành:

SkipDeploymentType=YES

và thêm vào dòng bên dưới:

DeploymentType=REFRESH

Điều này có nghĩa rằng bạn sẽ không gặp nhắc nhở chọn kiểu kịch bản triển khai khi thực hiện.
Thay đổi dòng:

SkipTaskSequence=NO

thành:

SkipTaskSequence=YES

Sau đó bên dưới dòng này, thêm một dòng chỉ định chuỗi nhiệm vụ mà bạn sẽ sử dụng cho việc chuyển, trong môi trường lab mà chúng tôi thực hiện thì đó là:

TaskSequenceID=XP_TO_W7

Thay đổi dòng:

SkipUserData=NO

thành:

SkipUserData=YES

Dòng này không thay đổi:

UserDataLocation=AUTO

Điều này sẽ làm cho các thông tin trạng thái của người dùng sẽ được capture và được khôi phục.

Cuối cùng, thay đổi vào hai dòng sau:

SkipFinalSummary=NO
SkipSummary=NO

thành:

SkipFinalSummary=YES
SkipSummary=YES

Thực hiện thao tác này sẽ ẩn màn hình tóm tắt cuối cùng của Windows Deployment Wizard từ người dùng máy tính.

Sau khi thực hiện tất cả những thay đổi trên, file CustomSettings.ini của bạn sẽ có nội dung như sau:

[Settings]
Priority=Default
Properties=MyCustomProperty
[Default]
OSInstall=YES
SkipAdminPassword=YES
SkipApplications=YES
SkipAppsOnUpgrade=YES
SkipBDDWelcome=YES
SkipBitLocker=YES
SkipCapture=YES
SkipComputerName=YES
SkipComputerBackup=YES
ComputerBackupLocation=NONE
SkipDeploymentType=YES
DeploymentType=REFRESH
SkipDomainMembership=YES
JoinDomain=CONTOSO
DomainAdmin=Administrator
DomainAdminDomain=CONTOSO
DomainAdminPassword=Pa$$w0rd
SkipFinalSummary=YES
SkipLocaleSelection=YES
KeyboardLocale=en-US
UserLocale=en-US
UILanguage=en-US
SkipPackageDisplay=YES
SkipProductKey=YES
SkipSummary=YES
SkipTaskSequence=YES
TaskSequenceID=XP_TO_W7
SkipTimeZone=YES
TimeZoneName=Central Standard Time
SkipUserData=YES
UserDataLocation=AUTO

Trước khi thực hiện triển khai, bạn hãy bảo đảm rằng mình đã tùy chỉnh máy tính của người dùng, cho ví dụ, copy một file ảnh vào thư mục My Pictures trong profile người dùng của người này (giống như những gì chúng ta thực hiện trong phần trước).

Lúc này, đăng nhập vào máy tính của người dùng với đặc quyền quản trị viên, mở nhắc lệnh và đánh vào lệnh dưới đây để khởi chạy Windows Deployment Wizard trên máy tính này:

\\SEA-DC1\DeploymentShare$\Scripts\LiteTouch.vbs

Thay vì phải đáp trả một loạt các nhắc nhở của wizard, thanh bar tiến trình sẽ ngay lập tức hiển thị và chỉ thị rằng thông tin trạng thái người dùng trên máy tính đang được capture (xem trong hình 1):


Hình 1: Thông tin trạng thái người dùng đang được capture

Sau một khoảng thời gian ngắn, máy tính sẽ khởi động lại và MDT sẽ bắt đầu sử dụng image của Windows 7. Khi Windows 7 được cài đặt và máy tính khởi động lại lần cuối cùng, thanh bar tiến trình sẽ chỉ thị rằng các thông tin trạng thái của người dùng đã capture đang được khôi phục (hình 2):


Hình 2: Thông tin trạng thái người dùng đang được khôi phục

Khi quá trình khôi phục hoàn tất, người dùng có thể đăng nhập vào máy tính mới của họ, khi mở thư viện Pictures, người dùng sẽ thấy bức ảnh của mình vẫn nguyên đó, điều đó cho thấy rằng các thông tin trạng thái của người dùng đã được chuyển sang Windows 7 thành công (hình 3):


Hình 3: Quá trình chuyển hệ điều hành đã thành công

Một số lưu ý khi chuyển từ hệ điều hành Windows XP sang Windows 7

Trước khi bắt tay vào thực hiện việc chuyển tất cả các máy tính Windows XP sang Windows 7, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Đầu tiên, nếu các máy tính Windows XP của bạn đã quá cũ hoặc không có phần cứng hỗ trợ cho việc chạy Windows 7, khi đó bạn có thể sử dụng kịch bản triển khai các máy tính thay thế (Replace Computer) thay cho kịch bản triển khai các máy tính mới (Refresh Computer). Trong kịch bản Replace Computer, MDT sẽ sử dụng USMT để capture thông tin trạng thái của người dùng và lưu nó vào một thư mục chia sẻ trên mạng. Sau đó, MDT sẽ thực hiện một cài đặt hoàn toàn mới của Windows 7 lên máy tính mới của bạn. Cuối cùng, MDT sẽ sử dụng USMT để khôi phục các thông tin trạng thái của người dùng vào máy tính mới. Trong kịch bản này, người dùng sẽ nhận máy tính mới và hệ điều hành mới nhưng vẫn có được dữ liệu và các thiết lập cá nhân của họ.

Thứ hai, nếu các máy tính Windows XP của bạn có các ứng dụng cũ không có khả năng tương thích với Windows 7, lúc này bạn cần phải sử dụng đến các công cụ có tương thích ứng dụng và các chiến lược được giới thiệu trong phần 12 của loạt bài này trước khi xem xét đến việc chuyển sang Windows 7.

Thứ ba, nếu bạn lên kế hoạch nâng cấp các ứng dụng trên các máy tính Windows XP để có được các phiên bản mới hơn, và nếu tất cả dữ liệu quan trọng của người dùng được chuyển tiếp để lưu trữ trên mạng thì có thể lúc này không phải chuyển tất cả các máy tính cùng lúc. Thay vào đó, xem xét việc sử dụng kịch bản triển khai New Computer để triển khai Windows 7 cùng với các ứng dụng mới vào phần cứng mới hoặc đang tồn tại mà không cần nhớ đến việc chuyển dữ liệu và các thiết lập người dùng.

Cuối cùng, nếu bạn muốn tùy chỉnh dữ liệu và các thiết lập của người dùng nào được chuyển và người dùng nào không được chuyển (cho ví dụ để tránh việc chuyển các thiết lập cho các ứng dụng cũ không cần thiết) thì bạn biết cách tùy chỉnh các file chuyển XML vẫn được dùng để quản lý cách làm việc của USMT.

Thứ Năm, 21/01/2010 09:15
31 👨 2.442
0 Bình luận
Sắp xếp theo