Triển khai Windows 7 – Phần 10: Capture và triển khai image của máy tính tham chiếu

Triển khai Windows 7 – Phần 1: Những cải tiến của Windows AIK 2.0
Triển khai Windows 7 – Phần 2: Sử dụng DISM
Triển khai Windows 7 – Phần 3: Tìm hiểu về MAP 4.0
Triển khai Windows 7 – Phần 4: Sử dụng MAP 4.0
Triển khai Windows 7 – Phần 5: Những nâng cao của MDT 2010
Triển khai Windows 7 – Phần 6: Lite Touch bằng MDT 2010
Triển khai Windows 7 – Phần 7: Triển khai LTI tự động
Triển khai Windows 7 – Phần 8: Tìm hiểu về các file cấu hình LTI
Triển khai Windows 7 – Phần 9: Triển khai Windows 32-bit và 64-bit

Quản trị mạngTrong phần tiếp này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về cách capture và triển khai một image của máy tính tham chiếu.

Lưu ý: Bài viết này được dựa trên phiên bản tiền phát hành của MDT 2010 và rất có thể sẽ có những thay đổi về sau này trong bản RTM.

Mẹo: Bạn có thể tìm kiếm thêm các thông tin về tự động hóa triển khai LTI trong Windows 7 Resource Kit từ Microsoft Press.

Giới thiệu

Trong phần 6 và phần của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách thực hiện một triển khai tự động của Windows 7 Enterprise bằng cách thực hiện một Lite Touch Installation (LTI) thông qua sử dụng MDT 2010. Trong phần 8, chúng tôi có giới thiệu chi tiết các file CustomSettings.ini và Bootstrap.ini và cách sử dụng hai file cấu hình này như thế nào để tùy chỉnh quá trình triển khai tự động hơn. Mặc dù vậy, trong các tổ chức lớn, việc thực hiện các cài đặt Windows một lần như vậy quá mất thời gian.Thay vì đó bạn có thể thực hiện tạo trước một máy tính tham chiếu, đó là một máy tính được cấu hình một cách chính xác những gì bạn muốn với các máy tính của người dùng. Sau đó bạn có thể capture image máy tính tham chiếu và import image này vào phần triển khai của mình. Cuối cùng bạn sẽ triển khai image đã được capture này vào các máy tính của người dùng, đó là các máy tính đích trong quá trình triển khai. Đây chính là những gì mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn trong phần này.

Bước 1: Cài đặt máy tính tham chiếu và capture image

Sau khi đã lên kế hoạch, bước đầu tiên bạn cần thực hiện trong quá trình triển khai bằng image là cài đặt một máy tính tham chiếu. Như đã giới thiệu trong phần 9 của loạt bài, chúng ta sẽ tập trung vào việc triển khai Windows 7 phiên bản Enterprise x64 từ phần này trở đi. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách mở Deployment Workbench trên máy tính kỹ thuật viên của bạn, mở phần deployment share, kích chuột phải vào thư mục Operating Systems và chọn Import Operating System. Sau đó thực hiện theo các bước của Import Operating System wizard để import một tập hoàn chỉnh các file nguồn từ Windows 7 Enterprise X64 DVD. Khi đã kết thúc quá trình import, Deployment Workbenc của bạn sẽ giống như trong hình 1 bên dưới:


Hình 1: Phiên bản Windows 7 Enterprise x64 đã được import vào phần triển khai

Mẹo: Để tăng tốc cho quá trình import hệ điều hành, đầu tiên bạn hãy copy tất cả các file và các thư mục từ Windows DVD vào một thư mục nội bộ trên máy tính kỹ thuật viên, sau đó import hệ điều hành từ thư mục nội bộ này thay vì từ DVD.

Tiếp đến, tạo một chuỗi nhiệm vụ mới cho triển khai Windows vào máy tính tham chiếu của bạn. Trong phần triển khai, kích chuột phải vào nút Task Sequences và chọn New Task Sequence để bắt đầu wizard. Đánh WIN7EX64_REF_001 như một ID của chuỗi nhiệm vụ và đặt cho chuỗi nhiệm vụ một tên mô tả như thể hiện trong hình 2 bên dưới:


Hình 2: Tạo một chuỗi nhiệm vụ cho triển khai Windows vào máy tính tham chiếu

Trong trang tiếp theo, chọn mẫu Standard Client Task Sequence. Sau đó trong trang Select OS, bạn chọn các file nguồn của Windows 7 Enterprise x64 mà bạn đã import từ trước (hình 3):


Hình 3: Liên kết một hệ điều hành với một chuỗi nhiệm vụ

Hoàn thành New Task Sequence Wizard theo cách thông thường. Chuỗi nhiệm vụ mới của bạn sẽ được hiển thị trong Deployment Workbench cùng với các chuỗi nhiệm vụ khác mà bạn đã tạo trước (xem trong hình 4):


Hình 4: Có hai chuỗi nhiệm vụ trong phần triển khai này

Trước khi bạn triển khai Windows vào máy tính tham chiếu, bạn cần tạo một số thay đổi đối với file CustomSettings.ini trên máy tính kỹ thuật viên của mình. Kích chuột phải vào phần triển khai và chọn Properties, sau đó chọn tab Rules để hiển thị nội dung của file CustomSettings.ini. Thay đổi những gì bạn thấy ở đây để giống như thể hiện trong hình 5 bên dưới:


Hình 5: Thay đổi file CustomSettings.ini để triển khai Windows vào máy tính tham chiếu

Chúng ta hãy đi so sánh file CustomSettings.ini mới với file cũ đã được sử dụng trong phần 7 của loạt bài này. Bảng bên dưới sẽ thể hiện hai file cấu hình này, file mới được đặt ở cột bên trái và những điểm khác nhau được bôi đậm:

File CustomSettings.ini để triển khai Windows vào máy tính tham chiếu

File CustomSettings.ini để thực hiện một triển khai LTI tự động hoàn toàn

[Settings]
Priority=Default
Properties=MyCustomProperty
[Default]
OSInstall=YES
SkipAdminPassword=YES
SkipApplications=YES
SkipAppsOnUpgrade=YES
SkipBDDWelcome=YES
SkipBitLocker=YES
SkipCapture=NO
SkipComputerName=YES
SkipComputerBackup=YES
SkipDeploymentType=YES
DeploymentType=NEWCOMPUTER
SkipDomainMembership=YES
SkipFinalSummary=YES
SkipLocaleSelection=YES
KeyboardLocale=en-US
UserLocale=en-US
UILanguage=en-US
SkipPackageDisplay=YES
SkipProductKey=YES
SkipSummary=YES
SkipTaskSequence=NO
SkipTimeZone=YES
TimeZoneName=Central Standard Time
SkipUserData=Yes

[Settings]
Priority=Default
Properties=MyCustomProperty
[Default]
OSInstall=YES
SkipAdminPassword=YES
SkipApplications=YES
SkipAppsOnUpgrade=YES
SkipBDDWelcome=YES
SkipBitLocker=YES
SkipCapture=YES
SkipComputerName=YES
SkipComputerBackup=YES
SkipDeploymentType=YES
DeploymentType=NEWCOMPUTER
SkipDomainMembership=YES
JoinDomain=CONTOSO
DomainAdmin=Administrator
DomainAdminDomain=CONTOSO
DomainAdminPassword=Pa$$w0rd
SkipFinalSummary=YES
SkipLocaleSelection=YES
KeyboardLocale=en-US
UserLocale=en-US
UILanguage=en-US
SkipPackageDisplay=YES
SkipProductKey=YES
SkipSummary=YES
SkipTaskSequence=YES
TaskSequenceID=WIN7_001
SkipTimeZone=YES
TimeZoneName=Central Standard Time
SkipUserData=Yes

Trước tiên, lưu ý rằng giá trị của thuộc tính SkipTaskSequence đã được thay đổi từ YES thành NO, và lúc này không có thuộc tính TaskSequenceID. Việc thay đổi này có nghĩa rằng trang Select A Task Sequence To Execute On This Computer của Windows Deployment Wizard sẽ được hiển thị trên máy khách (máy tính tham chiếu) khi cài đặt được thực hiện.

Thứ hai, lưu ý rằng giá trị của SkipCapture cũng bị thay đổi từ YES thành NO. Điều này có nghĩa rằng trang Specify Whether To Capture An Image của Windows Deployment Wizard cũng sẽ được hiển thị trên máy tính khách khi cài đặt được thực hiện.

Lưu ý rằng, JoinDomain và các thuộc tính có liên quan sẽ không được chỉ định. Đây là một vấn đề quan trọng. Nếu bạn không bỏ qua các dòng này, trang Specify Whether To Capture An Image của wizard sẽ không được hiển thị.

Lúc này, cập nhập phần triển khai của bạn để tạo file LiteTouchPE_x64.iso có thể burn vào một CD để có thể khởi động máy tính tham chiếu của mình. Để nhanh chóng, bạn có thể xóa hộp kiểm x86 trên tab General của các thuộc tính phần triển khai như thể hiện trong hình 6 bên dưới. Khi thực hiện điều đó, MDT này sẽ chỉ tạo một file LiteTouchPE_x64.iso khi bạn cập nhật phần triển khai và không tạo file LiteTouchPE_x86.iso. Đây là một bước làm tăng tốc quá trình nâng cấp phần triển khai nếu bạn chỉ triển khai các phiên bản Windows 64-bit.


Hình 6: Cấu hình MDT để chỉ tạo image Windows 64-bit

Tại đây, bạn nên thêm các ứng dụng, gói phần mềm (nếu cần) và các driver vào phần triển khai. Mục đích ở đây là thực hiện bất cứ một tùy chỉnh nào cần thiết trước khi bạn triển khai Windows vào máy tính tham chiếu. Chúng tôi sẽ giới thiệu cách thực hiện các tùy chỉnh như vậy trong một phần nào đó của loạt bài này.

Đến đây bạn đã sẵn sàng cho việc triển khai Windows vào máy tính tham chiếu, để khởi động máy tính tham chiếu bạn hãy chèn đĩa WinPE 64-bit được tạo bởi MDT và đợi cho MDT thực hiện công việc của nó. Khi trang Select A Task Sequence To Execute On This Computer của Windows Deployment Wizard xuất hiện, hãy chọn chuỗi nhiệm vụ WIN7EX64_REF_001 từ danh sách các chuỗi nhiệm vụ được hiển thị. Sau đó khi trang Specify Whether To Capture An Image xuất hiện, chọn tùy chọn Capture An Image Of This Computer và chấp nhận location mặc định cho việc capture và tên file, trong ví dụ này là:

Location: \\SEA-DC1\DeploymentShare$\Captures
File name: WIN7EX64_REF_001

Sau đó quá trình cài đặt sẽ bắt đầu. Lưu ý rằng cài đặt sẽ lâu hơn cài đặt LTI vì khi đó Windows sẽ được cài đặt trên máy tính tham chiếu và được sysprep, MDT sẽ capture image và upload nó vào thư mục Captures trong phần triển khai, sau đó capture image như một file .wim và việc copy nó trên mạng đến phần triển khai cũng mất một chút thời gian. Khi quá trình capture hoàn tất, OOBE sẽ được hiển thị trên máy tính tham chiếu (vì nó đã được sysprep bởi MDT).


Bước 2: Import một image

Bước tiếp theo là import một image của máy tính tham chiếu. Image đã được capture này đã được upload vào thư mục Captures của phần triển khai như thể hiện trong hình 7 bên dưới:


Hình 7: Image đã được capture của máy tính tham chiếu

Để import image nào vào MDT, kích chuột phải vào thư mục Operating Systems trong phần triển khai và chọn Import Operating System. Trong trang Source của Import Operating System Wizard, chọn Custom Image như thể hiện trong hình 8:


Hình 8: Import một image

Kích Next. Trong trang Image, duyệt để chọn image đã được capture (hình 9). Nếu cần bảo tồn không gian đĩa trên máy tính kỹ thuật viên, bạn có thể chọn hộp kiểm để move image này thay vì copy nó.


Hình 9: Chọn một image để import

Kích Next. Trong trang Setup, để tùy chọn mặc định Setup And Sysprep Files Are Not Needed như đã chọn (hình 10):


Hình 10: Trang Setup của Import Operating System Wizard

Khi kết thúc wizard, chấp nhận các thiết lập mặc định, để import image vào phần triển khai. Image được capture sẽ được hiển thị trong thư mục Operating Systems của phần triển khai (hình 11), điều đó có nghĩa rằng bạn có thể triển khai nó vào các máy tính mục tiêu của mình lúc này:


Hình 11: Image đã sẵn sàng cho việc triển khai

Bước 3: Triển khai image đã được capture vào máy tính đích

Giờ đây bạn đã hoàn toàn sẵn sàng triển khai image vào các máy tính mục tiêu. Bắt đầu bằng cách tạo một chuỗi nhiệm vụ mới với ID là WIN7EX64_TARGET (hình 12):


Hình 12: Tạo một chuỗi nhiệm vụ để triển khai image của máy tính tham chiếu vào các máy tính mục tiêu

Chọn mẫu Standard Client Task Sequence, sau đó liên kết image đã capture với chuỗi nhiệm vụ như thể hiện trong hình 13:


Hình 13: Liên kết image của máy tính tham chiếu với chuỗi nhiệm vụ

Lúc này bạn nên tự động hoàn toàn quá trình triển khai của image của máy tính tham chiếu vào các máy tính mục tiêu. Để thực hiện điều đó, mở tab Rules các thuộc tính của Deployment Share và khôi phục lại file CustomSettings.ini về trạng thái trước của nó (xem phần bên phải của bảng so sánh phía trên) với một ngoại lệ rằng thuộc tính TaskSequenceID sẽ có giá trị WIN7EX64_TARGET (hình 14):


Hình 14: File CustomSettings.ini để tự động hóa quá trình
triển khai image vào máy tính mục tiêu

Khi bạn đã thay đổi file CustomSettings.ini như trên, khởi động một trong các máy tính đích, chèn đĩa WinPE của bạn vào và xem image của máy tính tham chiếu tự động được triển khai vào máy tính mục tiêu mà không cần bất cứ một sự can thiệp nào của bạn.

Thứ Ba, 13/10/2009 14:14
31 👨 2.359
0 Bình luận
Sắp xếp theo