Triển khai Vista – Phần 9: Tự động hoàn toàn quá trình cài đặt

Mitch Tulloch

Quản trị mạng - Trong hai phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã sử dụng Windows SIM để tạo và cấu hình một file answer cơ bản cho cài đặt không giám sát của Windows Vista và thực hiện trên phần cứng mới bằng phương pháp triển khai Unattended Install From DVD. Phương pháp này rất hữu dụng nếu bạn chỉ có một số máy Vista để triển khai hoặc nếu máy đích của bạn không được kết nối mạng. Như những gì đã giới thiệu trong phần 8, bạn chỉ cần cho đĩa Vista DVD vào máy, cắm ổ USB với file answer trong đó, khởi động lại hệ thống và cài đặt sẽ bắt đầu bằng màn hình Windows Welcome (cũng được biết đến với tên out-of-box-experience được tạm dịch là “trải nghiệm khi cài đặt”hay viết tắt là OOBE). Ở đó, nếu bạn sử dụng file answer autounattend.xml đã tạo trong phần 8 thì người dùng phải tự thực hiện cấu hình cuối cùng đối với máy tính anh ta, những công việc phải thực hiện khi đó như việc tạo tài khoản người dùng nội bộ trên máy, thiết lập thời gian vùng, chọn xem có cài đặt các nâng cấp tự động hay không,…

Câu hỏi mà chúng tôi đưa ra ở phần cuối của phần trước là, liệu có thể tự động giai đoạn Windows Welcome của quá trình cài đặt để người dùng sẽ không phải thực hiện các bước cuối cùng này không? Vâng, rõ ràng có cách để thực hiện điều đó, có thể thực hiện điều đó bằng cách thiết lập các thiết lập trong file answer của mình để tự động configuration pass của Setup. Dưới đây là cách thực hiện.

Mở Answer File tối thiểu của bạn

Trên máy tính của kỹ thuật viên, hãy khởi chạy Windows SIM, mở image cài đặt của Vista SP1 Enterprise trong Image Panel, sau đó trong panel Answer File, mở file autounattend.xml đã tạo trong phần 7 (xem trong hình 1):


Hình 1: File answer tối thiểu đã tạo trong phần 7

Chỉ định User Name và Password

Trong panel của Windows Image, mở nút Components để hiển thị nút Microsoft-Windows-Shell-Setup nằm bên dưới nó. Sau đó mở nút Microsoft-Windows-Shell-Setup để hiển thị UserAccounts, tiếp đến là LocalAccounts, và LocalAccount. Kích chuột phải vào LocalAccount và chọn Add Setting to pass 7 oobeSystem như trong hình 2:


Hình 2: Bổ sung thêm thiết lập cho việc chỉ định tên và mật khẩu

Trong panel File answer, lúc này bạn cần chọn thành phần LocalAccounts nằm bên dưới oobeSystem pass.

Trong panel Properties, đánh tên của người dùng (tên đăng nhập và tên hiển thị), Administrators cho nhóm nội bộ và các mô tả (hình 3):


Hình 3: Chỉ định tài khoản người dùng nội bộ và mật khẩu

Lưu ý rằng chúng ta chỉ tạo một tài khoản người dùng nội bộ ở đây trong máy tính. Nếu máy tính nằm trong một miền nào đó thì bạn cần phải tạo tài khoản người dùng thuộc miền trong Active Directory. Mặc dù vậy vẫn cần phải tạo một tài khoản nội bộ để dự trữ, và tài khoản này nên thuộc về nhóm Administrator nội bộ trên máy tính đó vì tài khoản Administrator mặc định sẽ bị vô hiệu hóa trong Vista.

Trong Answer File, chọn thành phần Password nằm bên dưới LocalAccount. Trong panel Properties, hãy đánh vào đó mật khẩu cho tài khoản người dùng mà bạn đang tạo trên máy tính (hình 4):


Hình 4: Gán mật khẩu cho tài khoản nội bộ bạn đang tạo trên máy tính

Chỉ định tên máy tính và Theme mặc định

Quay trở lại panel Windows Image, kích chuột phải vào Microsoft-Windows-Shell-Setup và chọn Add Setting to pass 4 specialize như thể hiện trong hình 5:


Hình 5: Bổ sung thêm thiết lập cho việc đặt tên máy và theme mặc định

Trong panel Answer File, hãy chọn thành phần Microsoft-Windows-Shell-Setup bên dưới specialize pass.

Lúc này trong panel Properties, hãy đánh tên của máy tính trong hộp giá trị ở bên phải thiết lập ComputerName (xem trong hình 6):


Hình 6: Chỉ định tên cho máy tính

Hãy đợi khoảng một phút, nhưng tại sao chúng ta phải thêm thành phần Microsoft-Windows-Shell-Setup vào file answer khi chúng ta đã thực hiện điều này trong phần trên (phần thêm tai khoản người dùng nội bộ cho máy tính)? Sở dĩ chúng ta làm như vậy là vì: a) bạn có thể thêm nhiều thành phần file answer vào nhiều configuration pass và b) tên máy tính chỉ có thể được chỉ định bằng một file answer trong specialize configuration pass chứ không có trong oobeSystem configuration pass (xem trong hình 7):


Hình 7: Không có thiết lập ComputerName trong Microsoft-Windows-Shell-Setup cho oobeSystem configuration pass!

Hãy chỉ định theme Aero mặc định. Trong panel Answer File, hãy chọn Microsoft-Windows-Shell-Setup\Themes. Sau đó trong panel Properties, hãy đánh đường dẫn đến theme Aero mặc định như thể hiện trong hình 8:


Hình 8: Chỉ định theme Aero mặc định

Chỉ định các thiết lập Protect Your PC và Network Location

Lúc này, hãy cấu hình thiết lập Protect Your PC, cấu hình chỉ rõ xem Vista sẽ tự động download và cài đặt các nâng cấp hay không. Trong panel Windows Image, kích chuột phải vào OOBE under Microsoft-Windows-Shell-Setup và chọn Add Setting to pass 7 oobeSystem (hình 9):


Hình 9: Bổ sung thêm thành phần Microsoft-Windows-Shell-Setup\OOBE vào oobeSystem configuration pass của file answer.

Trong panel Answer File, cần chọn thành phần Microsoft-Windows-Shell-Setup\OOBE bên dưới oobeSystem pass.

Trong panel Properties, kích vào hộp giá trị nằm bên phải thiết lập ProtectYourPC và đánh “1” để chỉ định rằng Vista sẽ tự động download và cài đặt các nâng cấp khi có sẵn.

Sau đó, cũng trong panel Properties, kích vào hộp giá trị bên phải thiết lập NetworkLocation cho tới khi một hộp danh sách xuất hiện. Kích vào mũi tên và chọn “Work” để chỉ thị rằng máy tính sẽ được sử dụng cho công việc (Hình 10):


Hình 10: Máy tính sẽ tự động download và cài đặt các nâng cấp khi chúng được cung cấp sẵn trên Windows Update và network location được cấu hình là Work

Chỉ định thời gian vùng

Trong panel Answer File,dưới oobeSystem, chọn thành phần Microsoft-Windows-Shell-Setup. Sau đó, trong panel Properties, đánh vào đó tên vùng thời gian trong hộp giá trị ở bên phải thiết lập TimeZone (Hình 11):


Hình 11: Chỉ định thời gian vùng

Hợp lệ hóa và kiểm tra file answer

Lúc này, từ menu của Windows SIM, hãy chọn Tools, Validate Answer File. Bạn sẽ chỉ thấy một loạt các thông tin trong panel thông báo, ở đây có thể bỏ qua. Nếu thấy xuất hiện bất cứ thông báo cảnh báo hoặc lỗi nào, hãy kích đúp vào chúng và sửa các lỗi tìm thấy trong file answer cho tới khi hợp lệ hóa thành công.

Lưu file answer đã thay đổi của bạn với tên file như cũ (autounattend.xml). Sau đó copy nó vào ổ USB và thử sử dụng nó cùng với đĩa DVD Vista SP1 Enterprise để thực hiện cài đặt Unattended Install From DVD trên hệ thống mới. Cài đặt của bạn cần phải thực hiện hoàn toàn tự động và sau đó bạn sẽ thấy một màn hình logo xuất hiện, hãy đăng nhập bằng mật khẩu và làm việc trên máy tính.

(Còn nữa)

Thứ Tư, 13/08/2008 14:49
31 👨 2.414
0 Bình luận
Sắp xếp theo