Trắc nghiệm về bảo mật cơ sở dữ liệu P5

Cơ sở dữ liệu là một thuật ngữ thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu. Trong bài trắc nghiệm dưới đây hãy cùng Quản trị mạng đi tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này qua những câu hỏi trắc nghiệm vô cùng lý thú.

Xem thêm:

 • Câu 1. Có thể chèn thêm thông tin một loại cáp khi chưa được lắp đặt?
  • Không thể được, vì giá trị khoá không xác định

  • Có thể chèn được

  • Không thể được, vì mâu thuẫn thông tin.

  • Không thể được, vì dị thường thông tin

 • Câu 2. Quan hệ R được gọi là dạng chuẩn 3NF, khi và chỉ khi:
  • Không tồn tại X Y F+, X+ Ω,Y X và Y là thuộc tính không khóa

  • Tồn tại X Y F+, Y X, hoặc X là khóa hoặc Y là thuộc tính khóa

  • Tồn tại X Y F+, X+ Ω, Y X và Y là thuộc tính không khóa

  • Không tồn tại X Y F+, Y X, hoặc X là khóa hoặc Y là thuộc tính khóa

 • Câu 3. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu là:
  • Một tập các ký hiệu biểu diễn dữ liệu

  • Một tập các phép toán dùng để cập nhật, bổ sung trên các hệ cơ sở dữ liệu

  • Một tập các quy tắc biểu diễn dữ liệu

  • Một tập các phép toán dùng để thao tác trên các hệ cơ sở dữ liệu

 • Câu 4. Kết quả của các phép thao tác dữ liệu là:
  • Chuỗi dữ liệu

  • Tệp dữ liệu

  • Quan hệ

  • Cơ sở dữ liệu

 • Câu 5. Cho Ω = {A, B, C} và F = {A - C, A - B}.
  • Không tồn tại các thuộc tính không khoá

  • Quan hệ trên có dạng chuẩn không 2NF

  • Tồn tại các thuộc tính không khoá

  • {A, C}, {B, E} là khoá của quan hệ trên

 • Câu 6. Phép chiếu PROJECT là phép toán:
  • Tạo một quan hệ mới, thoả mãn một tân từ xác định

  • Tạo một quan hệ mới, các thuộc tính được biến đổi từ quan hệ nguồn

  • Tạo một quan hệ mới, các thuộc tính là các thuộc tính quan hệ nguồn

  • Tạo một quan hệ mới, các bộ của quan hệ nguồn bỏ đi những bộ trùng lặp

 • Câu 7. Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
  • Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF đơn giản

  • Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF ẩn chứa dị thường thông tin

  • Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF cho phép sửa đổi bổ sung thuận tiện

  • Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF gây khó khăn truy vấn thông tin
 • Câu 8. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Có rất nhiều cách nhìn dữ liệu ở mô hình ngoài, nhưng... biểu diễn toàn bộ thông tin trong CSDL là duy nhất.
  • Mô hình khái niệm
  • Mô hình quan niệm
  • Mô hình trong
  • Mô hình ngoài
 • Câu 9. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Ngôn ngữ dữ liệu quan hệ là... thao tác trên các dữ liệu dưới dạng quan hệ. Dữ liệu được biểu diễn một cách duy nhất.
  • Ngôn ngữ mô tả các thực thể và mối liên kết các thực thể

  •  Tập các phép toán có các cấu trúc quan hệ

  • Tập các phép toán số học

  • Ngôn ngữ biểu diễn dữ liệu

 • Câu 10. Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Trong CSDL quan hệ, các phép toán lưu trữ là các phép chèn thêm, sửa đổi và loại bỏ. Khi thao tác... và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu.
  • Độc lập dữ liệu

  • Tổn thất thông tin

  • Bảo mật thông tin

  • Không dị thường thông tin
Cần cố gắng hơn!
Cũng khá đấy chứ
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 27/10/2018 09:21
51 👨 2.299
0 Bình luận
Sắp xếp theo