Trắc nghiệm bạn biết gì về hệ điều hành (Phần 1)

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm vô cùng thú vị về hệ điều hành. Những câu hỏi từ đơn giản đến phức tạp sẽ khiến bạn thích thú sau những giờ làm việc căng thẳng.

Xem thêm:

 • Câu 1. Độ ưu tiên của các process cho biết:
  • Process sử dụng CPU nhiều hay ít

  • Process chiếm nhiều hay ít vùng nhớ

  • Tầm quan trọng của process
 • Câu 2. Khi một process chuẩn bị vào hay ra khỏi một vùng Critical Section thì phải:
  • Xin phép hệ điều hành 
  • Phất cờ hiệu khi vào và trả khi ra

  • Cả hai ý trên 
 • Câu 3. Giải thuật nào sau đây gọi nhau:
  • Giải thuật an toàn gọi giải thuật nhà băng
  • Giải thuật nhà băng gọi giải thuật an toàn
  • Hai giải thuật trên chạy độc lập
 • Câu 4. Kỹ thuật nhập xuất nào sau đây lam CPU ít bận rộn nhất:
  • Busy_waitting
  • INterrup
  • DMA
 • Câu 5. Trong Linux muốn ngưng lệnh ping ta phải nhấn phím:
  • Ctrl+Break

  • Ctrl+D

  • Ctrl+C
 • Câu 6. Trong Linux lệnh ps -aux cho kết quả tương đương với thao tác nào sau đây trong MS-Windows:
  • Start/Shutdown

  • Start/Run rồi gõ cmd

  • Mở chương trình Task Manager
 • Câu 7. Trong hệ thống file Ext2 các thông tin cơ bản của một partition được lưu tại vùng:
  • Super Block

  • Group Descriptor

  • Cả 2 vùng trên
 • Câu 8. Trong Ext2,thư mục /root được quản lý bởi:
  • Inode số 1

  • Inode số 2

  • Cả 2 câu trên đều sai 
 • Câu 9. Hãy chọn các đặc điểm đúng với khái niệm hệ điều hành đa nhiệm (multitaking operating system) trong các đặc điểm sau:
   1. Hệ thống quảy lý tiến trình theo lô
   1. Hệ thống quản lý làm việc phân tán
   1. Hệ thống quản lý nhiều người dùng (multi user)
  • Hệ thống điều phối bộ vi xử lý theo kiểm time – sharing
 • Câu 10. Bộ nhớ chính (bộ nhớ trong ) bao gồm:
   1. Thanh ghi và Rom
  • Rom và Ram

  • Cache và Rom

  • Thanh ghi và Ram

 • Câu 11. Unix và Linux là:
   1. Vừa là hệ điều hành đa nhiệm vừa là hệ điều hành đơn nhiệm
   1. Hệ điều hành đơn nhiệm
  • Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng
   1. Hệ điều hành đa nhiệm một người dùng
Tệ quá!
Cần cố gắng hơn!
Kiến thức của bạn thật tuyệt vời 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 19/10/2018 15:36
52 👨 15.431
0 Bình luận
Sắp xếp theo