Bạn tạo ra bao nhiêu khí thải carbon khi lướt Facebook, TikTok...

Compare the Market - trang web sẽ giúp tính toán được lượng khí thải carbon được tạo ra khi người dùng lướt các trang web và mạng xã hội yêu thích của mình.

Truy cập vào trang web Compare the Market, bạn sẽ thấy các nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất như Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch… Để tính toán lượng khí thải carbon từ các mạng xã hội này, bạn chỉ cập nhập số phút mà bạn dành ra trên mỗi nền tảng mạng xã hội trong 1 ngày và kích vào nút “Calculate”.

Tính lượng khí thải

Trang web sẽ cung cấp thông tin lượng khí thải carbon trên mỗi nền tảng xã hội tạo ra hàng ngày và hàng năm, được tính bằng đơn vị gCO₂Eq (gram CO₂ tương đương).

Các con số này giúp người dùng nhận thấy mức độ nghiện TikTok, Facebook hay Instagram của mình đang góp phần khiến hành tinh này tồi tệ đến bao nhiêu.

Trang web Compare the Market còn đưa ra 1 bảng thống kê cho thấy 3 nền tảng mạng xã hội đang tạo ra lượng khí thải carbon nhiều nhất. Đứng đầu là TikTok với 2,63 gCO₂Eq mỗi phút. Reddit và Pinterest đứng liền sau với các con số lần lượt là 2,48 gCO₂Eq mỗi phút và 1,3 gCO₂Eq mỗi phút. Các con số này được 2,48 gCO₂Eq mỗi phút và 1,3 gCO₂Eq mỗi phút.

Mỗi hành động của chúng ta trên Internet đều tạo ra lượng khí thải carbon gây ô nhiễm môi trường như gửi đi vài tin nhắn trò chuyện, tìm kiếm thông tin gì đó hay trả lời vài email… Mặc dù con số này rất nhỏ chỉ vài gram CO2 thải ra nhưng khoảng 4,1 tỷ người, tức là khoảng 53,6% dân số toàn cầu, giờ đây đều sử dụng internet, thì con số rất lớn.

Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Thứ Ba, 22/02/2022 09:22
51 👨 838
0 Bình luận
Sắp xếp theo