Tại sao ứng dụng PC-Covid yêu cầu nhiều quyền truy cập?

Từ ngày 30/9, PC-Covid đã có mặt trên 2 kho ứng dụng Apple Store và Google Play để người dân tải về và sử dụng trong việc phòng tránh dịch Covid. Tuy nhiên, theo nhiều phản ánh của người dùng, PC-Covid đòi hỏi nhiều quyền truy cập.

Theo nhiều phản ánh của người dùng, PC-Covid đòi hỏi nhiều quyền truy cập

PC-Covid là ứng dụng được thiết kế và tổng hợp các tính năng hiện có của các ứng chống dịch Covid như NCOVI, Bluezone, VHD, Covid-19… sao cho thuận tiện nhất với người dùng. PC-Covid gồm có nhiều tính năng như thông tin tiêm, khai báo y tế, xét nghiệm, quét mã QR

Một số yêu cầu quyền truy cập mà ứng dụng PC-Covid có thể sẽ yêu cầu người dùng cấp như Quyền truy cập vị trí; Khai thác tín hiệu Bluetooth; Quyền truy cập thông báo; Truy cập camera để có thể quét mã QR…

Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid-19 quốc gia - đơn vị chịu trách nhiệm vận hành PC-Covid đã đưa ra lời giải thích cho vấn đề này. Ứng dụng PC-Covid sẽ yêu cầu một số quyền truy cập khi khởi chạy lần đầu trên thiết bị để có thể sử dụng những tính năng phòng, chống dịch. Và các quyền yêu cầu truy cập này đều phải tuân theo chính sách của từng hệ điều hành.

Cả Google và Apple đều có chính sách kiểm soát quyền rất chặt chẽ. Vì vậy, mỗi yêu cầu quyền truy cập mà các ứng dụng đưa ra đều phải kèm theo lời giải thích công khai và phụ thuộc chính sách của mỗi hệ điều hành.

Ví dụ, khi người dùng cài đặt đặt ứng dụng PC-Covid trên Android và kích hoạt Bluetooth để phục vụ phát hiện tiếp xúc gần. Nhưng do đặc thù của nền tảng Android nên khi bật Bluetooth BLE máy tự động xin quyền vị trí. Tuy nhiên, ứng dụng PC-Covid chỉ lưu dữ liệu lịch sử tiếp xúc trên máy trong trường hợp người dùng là ca nhiễm, ca nghi nhiễm hoặc để phục vụ cơ quan y tế khi có sự đồng ý của người dùng chứ không thu thập vị trí của người dùng.

Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid-19 quốc gia cho biết, các yêu cầu quyền truy cập vào kho ảnh, video, âm thanh hay file lưu trữ ở nền tảng Android là để người dùng có thể lưu được ảnh mã QR về điện thoại và sử dụng.

Tuy nhiên, ứng dụng PC-Covid chỉ sử dụng quyền truy cập vào kho ảnh để có thể lưu trữ mã QR mà thôi. Nhưng theo chính sách của hệ điều hành Android, quyền này được gắn với quyền truy cập các file âm thanh, lưu trữ.

Với yêu cầu quyền truy cập SMS chỉ xảy ra đối với một số dòng điện thoại mà thôi. Nguyên nhân là nó được gắn trong cụm quyền truy cập thông báo. Bất cứ ứng dụng nào đều yêu cầu các quyền như PC-Covid cũng đều có tính năng tương tự.

Hiện tại, đội ngũ phát triển đang tiếp tục cập nhật, hoàn thiện các tính năng và khắc phục lỗi xảy ra trong quá trình chuyển đổi, cập nhật dữ liệu.

Bạn có muốn thay đổi hoặc đóng góp gì để hoàn thiện ứng dụng PC-Covid không? Hãy bình luận bên dưới bài viết nhé!

Thứ Sáu, 08/10/2021 08:01
52 👨 1.710
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ