Phím tắt để sao chép - dán sắp có trên Console Bash của Windows 10

Có một tính năng rất được mong mỏi, đó là dùng phím tắt trên bàn phím để sao chép và dán trên Windows 10 Bash. Trong bản Windows Insider Build 17643, tính năng này đã có trong phần thiết lập cài đặt của Windows Command Prompt.

Ctrl + C và Ctrl + V để sao chép và dán vốn vẫn dùng được trên Command Prompt của Windows 10, nhưng khi mở Bash thì chúng lại ngừng hoạt động. Nguyên nhân là do Windows Subsystem for Linux dùng chế độ đầu vào cho bàn phím khác, không có khả năng “dịch các phím tắt sao chép và dán thành chuỗi VT mà các công cụ NIX hay shell cần”.

Được WalkingCat phát hiện đầu tiên, tính năng này giờ đã có trên bản Redstone 5. Khi đi tới Windows Command Prompt, bạn sẽ thấy trong phần thiết lập có lựa chọn Use Ctrl+Shift+C/V as Copy/Paste và mô tả là Use Ctrl+Shift+C/V as copy/paste shortcuts, regardless of input mode (Dùng Ctrl+Shift+C/V để sao chép/dán dù chế độ đầu vào là gì).

Đã có thể dùng phím tắt trong Bash của Windows 10
Đã có thể dùng phím tắt trong Bash của Windows 10

Lựa chọn này không được bật mặc định. Khi được bật lên, các phím tắt này sẽ dùng được trong cả Command Prompt và WSL Bash. Để lựa chọn này được bật mặc định mỗi khi mở Windows Command, bạn có thể chọn trong phần Default của Command Prompt.

Xem thêm:

Thứ Năm, 26/04/2018 16:58
51 👨 438
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Công nghệ mới