Lỗi Windows 10 khiến một số tệp nhạc được mã hóa FLAC bị hỏng

Nếu bạn đang giữ tệp nhạc FLAC (Free Lossless Audio Codec), hãy đảm bảo bạn không chỉnh sửa siêu dữ liệu bằng cách sử dụng File Explorer của Windows 10.

Trong Windows 10 2004 và mới hơn, có một lỗi sẽ làm hỏng các tệp nhạc FLAC nếu bạn sửa đổi siêu dữ liệu bằng cách sử dụng File Explorer. Lỗi này ảnh hưởng đến Windows 10 Pro, Home, Enterprise, Workstation và các phiên bản khác của hệ điều hành.

Theo một tài liệu hỗ trợ được đưa ra vào đầu tháng này, lỗi File Explorer của Windows 10 sẽ làm hỏng một số tệp FLAC nhất định có chứa khung ID3 trước tiêu đề FLAC. Khung ID3 chứa siêu dữ liệu như chức danh và nghệ sĩ…

tệp nhạc FLAC (Free Lossless Audio Codec)

Trên Windows 10, bộ xử lý thuộc tính FLAC giả định rằng tất cả các tệp FLAC bắt đầu với mã bắt đầu 4 byte fLaC và không tính đến khung ID3 ở đầu tệp. Do đó, khung ID3 sẽ bị ghi đè mà không có mã bắt đầu fLaC kết xuất tệp không thể phát được.

Các tệp nhạc sẽ không phát hoặc tải nếu tiêu đề, nghệ sĩ hoặc siêu dữ liệu khác bị thay đổi trong File Explorer.

May mắn thay, Microsoft đã xác định được nguyên nhân gốc rễ và hiện đã có bản sửa lỗi thông qua Windows Update.

Trong bản bản cập nhật changelog KB5003214, Microsoft xác nhận rằng lỗi đã được sửa và các tệp nhạc FLAC sẽ không thể phát được nếu bạn thay đổi tiêu đề, nghệ sĩ hoặc siêu dữ liệu khác.

Đối với những tệp nhạc bị hỏng, Microsoft đã phát hành một tập lệnh PowerShell mới mà bạn có thể chạy để làm cho tệp có thể phát lại. Tuy nhiên, nó không thể khôi phục siêu dữ liệu bị mất đã được lưu trữ trong khung ID3.

Để tránh các sự cố với các tệp nhạc FLAC trong tương lai, Microsoft khuyên bạn nên cài bản cập nhật KB5003214.

Tuy nhiên, để an toàn tuyệt đối, bạn nên chờ xem những người dùng khác cài và phản hồi khi cài bản cập nhật này trước khi bạn quyết định cập nhật. Ví dụ, các báo cáo cho thấy, KB5003214 gây sự cố với các biểu tượng trên taskbar và system tray, đặc biệt là khi tính năng News and Interests được bật.

Chủ Nhật, 27/06/2021 17:36
31 👨 252
0 Bình luận
Sắp xếp theo