Kiểm tra kiến thức mạng Ethernet

Ethernet là một bộ mạng lớn và đa dạng dành cho mạng LAN. Tên Ethernet xuất phát từ khái niệm Ête trong ngành vật lý học. Ethernet định nghĩa một loạt các chuẩn nối dây và phát tín hiệu cho tầng vật lý, hai phương tiện để truy nhập mạng tại phần MAC (điều khiển truy nhập môi trường truyền dẫn) của tầng liên kết dữ liệu, và một định dạng chung cho việc đánh địa chỉ. Để tìm hiểu sâu hơn về mạng Ethernet bạn đọc có thể trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm mạng dưới đây của Quản trị mạng nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Điều khiển truy cập được sử dụng bởi Ethernet bán song công (half-duplex) được gọi là gì?
  • CSMA
  • CSMA/CA
  • CSMA/CD
  • Không có câu trả lời
 • Câu 2. Đối với Ethernet, tuyên bố nào dưới đây là sai:
  • Được chuẩn hóa giao thức 802.3 của IEEE
  • Cho phép cấu hình VLAN
  • Na Ethernet switch được sử dụng để tạo các miền xung đột tách biệt
  • Ethernet cung cấp các cơ chế sửa lỗi
 • Câu 3. Có bao nhiêu cặp dây được sử dụng bởi 10BASE-T Ethernet để truyền dẫn dữ liệu?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Câu 4. Loại cáp xoắn nào được chứng nhận làm việc trên các mạng Gigabit Ethernet?
  • CAT 2
  • CAT 3
  • CAT 4
  • CAT 5e
 • Câu 5. Kiểu connector nào được sử dụng bởi cáp đồng trục (10Base2)?
  • RJ-45
  • RJ-11
  • BNC
  • AUI
 • Câu 6. Router làm việc trên lớp nào trong mô hình tham chiếu 7 lớp?
  • Transport
  • Network
  • Data Link
  • Physical
 • Câu 7. Kiểu topo gì được sử dụng trên mạng có sử dụng hub?
  • Linear
  • Star
  • Ring
  • Peer-to-Peer
 • Câu 8. Với các switch, tuyên bố nào dưới đây là sai:
  • Làm việc trên lớp thứ hai trong mô hình OSI
  • Có một bảng địa chỉ card mạng MAC của các máy tính kết nối tới chúng
  • Strore-and-foward, Cut-through và FragmentFree là ba chế độ hoạt động có trong switch
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 9. Lớp nào trong mô hình tham chiếu 7 lớp có trách nhiệm xác định các kiểu connector và cáp được sử dụng truyền dẫn và nhận dữ liệu?
  • Physical
  • Data Link
  • Network
  • Transport
 • Câu 10. Trên hệ thống chạy cáp, khoảng cách tối đa cho một liên kết cơ bản là bao nhiêu?
  • 90m
  • 100m
  • 185m
  • 200m
Thứ Tư, 13/03/2019 15:04
3,521 👨 22.044
0 Bình luận
Sắp xếp theo