iPhone tiếp tục mang thành công cho nhà mạng AT&T

Nhà mạng AT&T vừa thông báo kết quả kinh doanh của quý IV/2011, qua đó chỉ ra rằng họ đã có một quý kỷ lục trong việc bán smartphone, với iPhone tiếp tục là “báu vật” giúp làm nên thành công cho AT&T.

iPhone tiếp tục mang thành công cho nhà mạng AT&T

Tổng lượng smartphone mà nhà mạng lớn thứ 2 nước Mỹ đã bán được là 9,4 triệu chiếc, lập nên mức kỷ lục mới nhiều hơn tới 50% so với kỷ lục trước đó mà AT&T từng tạo ra.

Trong thành tích đó, AT&T đã kích hoạt 7,6 triệu chiếc iPhone, trong khi thiết bị Android chiếm chưa tới 19% trong tổng số smartphone trên.

Ngoài ra, những kết quả thu nhập của AT&T trong quý IV/2011 là: mức doanh thu đạt 32,5 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2010, mức lỗ là 6,7 tỷ USD, hay 1,12 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu cả năm của nhà mạng lớn thứ 2 nước Mỹ đạt 126,7 tỷ USD, tăng 2% so với mức 124,3 tỷ USD của năm 2010.

Thứ Hai, 30/01/2012 08:15
31 👨 178
0 Bình luận
Sắp xếp theo