Hướng dẫn thay đổi thư mục cài đặt chương trình

Quản Trị Mạng - Trong Windows 7 và Windows 8, rất nhiều chương trình được cài đặt tự động vào thư mục Program Files theo mặc định. Nếu đang sử dụng một công cụ kiểu như Ninite để cài đặt chương trình cho nhiều máy khách thì cách duy nhất để thay đổi vị trí cài đặt chương trình là thay đổi thư mục cài đặt mặc định của chính Windows. Để làm điều này, ta phải sửa trong registry.

Mở Start menu và gõ regedit. Sau đó, kích vào biểu tượng regedit.exe.

windows 8

Tìm những registry key sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Với những máy 64 bit sẽ có hai thực thể: ProgramFilesDirProgramFilesDir (x86).

registry

Kích đúp vào một trong hai thực thể này và gõ vào đường dẫn tới thư mục bạn muốn cài đặt chương trình mặc định. Nhấn OK để lưu thay đổi và thoát ra.

Edit String

Bây giờ, hãy khởi động lại máy để áp dụng registry. Sau khi khởi động lại, Windows sẽ tự động cài đặt những chương trình tương lai tới thư mục mà bạn đã chỉ định trong registry key. Lưu ý rằng việc thay đổi registry có thể làm cho một số chương trình đã được cài đặt không hoạt động. Lúc này, hãy copy toàn bộ file chương trinhf trong thư mục gốc và dán vào thư mục cài đặt mới.

Thứ Ba, 31/07/2012 10:03
44 👨 14.688
0 Bình luận
Sắp xếp theo