Google bổ sung tính năng hiển thị dung lượng trống của điện thoại trên Google Play

Theo PhoneArena, Google vừa mới cung cấp cho cửa hàng Google Play một tính năng mới cho phép hiển thị tỷ lệ phần trăm bộ nhớ trong đã được sử dụng trên điện thoại của người dùng. Theo đó, người dùng có thể biết có bao nhiêu dung lượng lưu trữ có sẵn cho các ứng dụng mới.

Tính năng mới này có tên gọi Storage và được hiển thị bằng một thanh trạng thái giúp người dùng dễ dàng biết về tình trạng của bộ nhớ trong trên thiết bị của mình.

Để xem tính năng mới, các bạn mở ứng dụng Google Play trên điện thoại Android -> kích vào menu hamburger ở bên trái thanh tìm kiếm -> kích vào My apps & games (Ứng dụng và trò chơi của tôi) -> chuyển sang thẻ Installed (Đã cài đặt) -> Thông tin về tình trạng bộ nhớ trong của thiết bị sẽ hiển thị ở trên cùng.

Menu hamburgerMy apps & gamesInstalledThông tin về tình trạng bộ nhớ trong của thiết bị

Nếu dung lượng bộ nhớ trong sắp hết và muốn giải phóng dung lượng, người dùng chỉ cần nhấn vào thanh trạng thái để chuyển đến trang Free up space (Giải phóng dung lượng). Một danh sách những ứng dụng có thể gỡ cài đặt sẽ được hiện ra, bạn có thể chọn xóa bất kỳ ứng dụng nào để giải phóng dung lượng.

Giải phóng dung lượng

Với tính năng Storage mới này, người dùng có thể dễ dàng quản lý các ứng dụng trên điện thoại, biết được ứng dụng nào chiếm nhiều bộ nhớ, ứng dụng nào ít sử dụng, có nên gỡ bỏ chúng để giải phóng bộ nhớ không.

Xem thêm:

Thứ Năm, 17/01/2019 13:44
4,34 👨 256
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ