Bộ Công an ra mắt website phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 11/2/2022 vừa qua, Bộ Công an đã cho ra mắt trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tại địa chỉ bocongan.gov.vn/pbgdpl.html, là trang thành phần thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ này.

Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an là kênh thông tin pháp luật chính thống, công khai. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể khai thác toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an được đăng tải trên trang.

Việc đưa trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ đưa vào hoạt động nhằm giúp nhân dân tiếp cận thông tin về pháp luật thuận lợi, dễ dàng hơn; kết nối, chia sẻ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đây là một bước quan trọng nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử và yêu cầu phát triển của xã hội.

Giao diện trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an kết hợp 1 số tính năng ứng dụng tiên tiến, đáp ứng nhu cầu của chiến lược Chính phủ điện tử trong thời kỳ mới.
Giao diện trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an kết hợp 1 số tính năng ứng dụng tiên tiến, đáp ứng nhu cầu của chiến lược Chính phủ điện tử trong thời kỳ mới.

Bộ Công an cho biết, website bocongan.gov.vn/pbgdpl.html sẽ cung cấp thông tin kịp thời các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an trong việc ban hành các văn bản mới, quán triệt triển khai và thực thi pháp luật; thông tin về việc xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh liên quan công tác công an; các hoạt động hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật của Bộ Công an; các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác cải cách hành chính của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương.

Tại website này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân còn có thể tham gia ý kiến, đóng góp vào các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng; từ đó góp phần hoàn thiện, xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự. Đồng thời có thể tương tác với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an để hỏi đáp về các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Thứ Hai, 14/02/2022 11:47
31 👨 298
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Phạm Cao Kỳ
    Phạm Cao Kỳ Tại sao lại không dùng https thay vì http?
    Thích Phản hồi 14/02/22
    ❖ Chuyện công nghệ