Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình có giải P7

Lập trình hiện nay không còn quá xa lạ với chúng ta. Công việc lập trình đang ngày càng trở nên hot và được nhiều người quan tâm. Sau đây hãy cùng Quản trị mạng đi tìm hiểu về nghề lập trình qua những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây.

Xem thêm:

 • Câu 1. Kết quả in ra màn hình của biểu thức sau là gì:-3+4%5/2.
  • -1
  • -3
  • 1
  • Kết quả khác 
 • Câu 2. Có các khai báo sau: int x=15; int *p; Muốn p là con trỏ trỏ tới x phải thực hiện lệnh nào:
  • p=x;
  • p=&x;

  • p=*x;
  • Tất cả các lệnh đều đúng 
 • Câu 3. Nếu có các khai báo sau:
  char msg[10];

  char value;

  Câu nào đúng?
  • msg[2]=value;
  • msg=value;
  • Cả hai câu trên sai 
  • Cả hai đều đúng 
 • Câu 4. Nếu có các khai báo sau:
  char msg[10];

  char *ptr; char value;
  Câu nào là đúng 
  • ptr=value;
  • ptr=msg;
  • Cả hai đều đúng 
  • Cả hai đều sai 
 • Câu 5. Kí hiệu nào là con trỏ của phẩn tử thứ 3 của màng a có 4 kí tự:
  • *(a+3);
  • *(a+2);
  • *a+3;
  • *(a+4);
 • Câu 6. Cho các khai báo sau:
  void *tongquat;

  int *nguyen; char *kitu;
  Phép gán nào là không hợp lệ:
  • tongquat=nguyen;
   1. *nguyen=*tongquat;
   1. kitu=(char)tongquat;
  • tongquat=kitu;

 • Câu 7. Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:
  int p=4;

  p=10+ ++p;
  • 14
  • 15
  • 16
  • Kết quả khác 
 • Câu 8. Có các khai báo sau, khai báo nào đúng:
  char tb, mang[15];

  • tb=”chào bn”;

   1. gets(mang);
   1. mang=”chaoban”;
   1. gets(tb);
 • Câu 9. Phép cộng 1 con trỏ với một số nguyên sẽ là:
  • Một con trỏ có cùng kiểu
  • Một số nguyên
  • Cả hai kết quả đều đúng
   1. Chai kết quđu sai
 • Câu 10. Phép trừ 2 con trỏ có cùng kiểu sẽ là:
  • Một con trỏ có cùng kiểu
  • Một số nguyên
  • Kết quả khác
  • Không thực hiện được
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 20/10/2018 11:21
52 👨 1.788
0 Bình luận
Sắp xếp theo