Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P11

Bài trắc nghiệm dưới đây của Quản trị mạng bao gồm các câu hỏi về công nghệ phần mềm và không giới hạn về thời gian để bạn làm bài. Đây là bài trắc nghiệm để kiểm tra khả năng, kiến thức của các bạn biết về công nghệ phần mềm.

Xem thêm:

 • Câu 1. Khi phần mềm bị lỗi, một trong những cách để khắc phục là “dùng miếng vá khẩn cấp (patching)”. Biện pháp này có tác dụng phụ gì?
  • Tăng độ phức tạp của chương trình
   1. Tạo hiệu quả “ripple effect”
  • Tăng độ bảo mật cho chương trình

  • Tất cả đáp án trên 
 • Câu 2. Hoạt động sau đây thuộc loại bảo trì nào “Làm cho hệ thống tốt hơn, nhanh hơn, nhỏ hơn, tài liệu đầy đủ hơn”
  • Bảo trì sửa lỗi (Corrective maintenance)
  • Bảo trì thích nghi (Adaptive maintenance)
  • Bảo trì phòng tránh (Preventive maintenance)
  • Bảo trì hoàn chỉnh (Perfective maintenance)
 • Câu 3. Hoạt động sau đây thuộc loại bảo trì nào “Phát hiện sớm và sửa sai các khuyết điểm vừa mới phát hiện trước khi chúng trở thành các khuyết điểm chính”
  • Bảo trì phòng tránh (Preventive maintenance)
  • Bảo trì sửa lỗi (Corrective maintenance)
  • Bảo trì thích nghi (Adaptive maintenance)
  • Bảo trì hoàn chỉnh (Perfective maintenance)
 • Câu 4. Dạng kiểm thử nào sau đây không thuộc kiểm thử hộp đen:
  • Phân tích giá trị biên (boundary value analysis)
  • Kiểm thử chuyển đổi trạng thái (State Transition Testing)
  • Kiểm thử điều kiện (Condition testing)
  • Đoán lỗi (Error Guessing)
 • Câu 5. Dạng kiểm thử nào sau đây không thuộc kiểm thử hộp trắng:
  • Kiểm thử điều kiện (Condition testing)
  • Kiểm thử vòng lặp (Loop testing)
  • Kiểm thử dòng dữ liệu ( Data flow testing)
  • Phân hoạch lớp tương đương (equivalent class partition)
 • Câu 6. Kỹ thuật gì nên dùng cho kiểm thử đơn vị:
  • Kỹ thuật hộp trắng
  • Kỹ thuật hộp đen
  • Cả hai kỹ thuật hộp đen và trắng
   1. Kỹ thuật hồi quy (regression)
 • Câu 7. Nguyên tắc kiểm thử nào sau đây là sai:
  • Có thể thực hiện kiểm thử được toàn bộ mọi trường hợp có thể có của hệ thống

  • Phải lên kế hoạch kiểm thử sớm ngay trong giai đoạn phân tích hệ thống

  • Để hiệu quả, kiểm thử nên được thực hiện bởi một đội kiểm thử
  • Tuân theo nguyên tắc Pareto
 • Câu 8. Trong lược đồ use case sau, phát biểu nào là sai
  • “Kiểm tra ngân quỹ chiến dịch” là use case mở rộng được khởi động từ use case "In tóm tắt chiến dịch"
  • “In tóm tắt chiến dịch” là use case cơ bản 
  • Đặc tả toán học “Kiểm tra ngân quỹ chiến dịch” là use case cơ bản
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 9. Chọn lựa nào sau đây mô tả một yêu cầu phi chức năng?
  • Hệ thống phải phát sinh ra một báo cáo về tất cả các chiến dịch quảng cáo cho một khách hàng cụ thể
  • Hệ thống phải cho phép những người sử dụng nhập vào chi tiết các khách hàng   
  • Hệ thống phải có khả năng lưu trữ ban đầu là 500MB dữ liệu, mỗi năm tăng lên 100MB
  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 10. Ví dụ nào sau đây không phải là yêu cầu phi chức năng?
  • Nội dung của các báo cáo in ra theo yêu cầu của hệ thống  
  • Phân chia ổ đĩa dữ liệu
  • Các yêu cầu xử lý
  • Tất cả mục trên 
Bạn có thể làm tốt hơn 
Kết quả này khá lắm 
Tuyệt vời, chính xác tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 05/11/2018 17:52
51 👨 334
0 Bình luận
Sắp xếp theo