Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P10

Công nghệ phần mềm là một ngành đang vô cùng phát triển, đem lại thu nhập cao cho người học sau khi ra trường. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về ngành này, bài trắc nghiệm dưới đây Quản trị mạng sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích đấy. Hãy xem thử nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. SRS là viết tắt của:
  • Software Requirement Specification
  • System Requirement Specification
  • Studying Requirement Specification
  • Solve Requirement Specification
 • Câu 2. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói đến quá trình thu thập yêu cầu
  • Yêu cầu rất khó phát hiện
  • Yêu cầu rất dễ bị thay đổi
  • Yêu cầu phải luôn thống nhất
  • Yêu cầu luôn được biết một cách chính xác
 • Câu 3. Kết quả của giai đoạn thu thập yêu cầu là
  • Bảng ước tính chi phí dự án
  • Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
  • Lược đồ ngữ cảnh
  • Lược đồ Use case và các được đồ khác
 • Câu 4. Ai là người viết tài liệu SRS?
  • Người quản lý dự án
  • Phân tích viên
  • Lập trình viên
  • Khách hàng 
 • Câu 5. Kết quả cuối cùng của giai đoạn xác định và phân tích yêu cầu là:
  • Tài liệu SRS
  • Sơ đồ DFD
  • Sơ đồ Use case
  • Sơ đồ ERD
 • Câu 6. Mục nào sau đây không bao gồm trong tài liệu SRS?
  • Yêu cầu chức năng
  • Yêu cầu phi chức năng
  • Mục tiêu thực hiện
  • Hướng dẫn sử dụng
 • Câu 7. Loại hình đặc tả nào được dùng phổ biến trong tài liệu SRS?
  • Đặc tả cấu trúc dữ liệu
  • Đặc tả chức năng
  • Đặc tả bằng sơ đồ
  • Đặc tả đối tượng
 • Câu 8. Độ lớn (Volume) trong phân tích yêu cầu là:
  • Là số lượng máy tính chạy phần mềm
  • Là số lượng dữ liệu phát sinh trong một chu kỳ nào đó
  • Là số lượng các nghiệp vụ hệ thống phải tiến hành trong một chu kỳ nào đó
  • Là số lượng người làm việc với phần mềm
 • Câu 9. Sơ đồ nào sau đây không cần thiết trong phân tích yêu cầu?
  • Use Case
  • Entity Relationship Diagram
  • State Transition Diagram
  • Activity Diagram
 • Câu 10. Có bao nhiêu đặc trưng khi xem xét phân tích yêu cầu khả thi?
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bạn có thể làm tốt hơn 
Kết quả này cũng khá lắm 
Giỏi quá 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 24/10/2018 16:21
51 👨 1.163
0 Bình luận
Sắp xếp theo