Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P8

Mời bạn đọc thử tài kiến thức của mình cùng bộ câu hỏi trắc nghiệm về công nghệ phần mềm dưới đây của Quản trị mạng. Hy vọng với những câu hỏi ngắn gọn, súc tích này sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích về chủ đề này.

Xem thêm:

 • Câu 1. Phân tích văn phạm của bản tường thuật xử lý là bước đầu tiên tốt nhất để tạo ra
  • Tự điển dữ liệu
  • Biểu đồ quan hệ thực thể
   1. Biểu đồ dịch chuyển trạng thái
  • Biểu đồ dòng dữ liệu
 • Câu 2. Phân tích giá trị được dẫn ra như là một phần của QFD (quality function deployment) nhằm xác định
  • Chi phí của hoạt động đảm bảo chất lượng của dự án
  • Chi phí quan hệ của những yêu cầu qua việc triển khai chức năng, tác vụ và thông tin
  • Kích thước của bản ý kiến khách hàng
  • Độ ưu tiên quan hệ của những yêu cầu qua việc triển khai chức năng, tác vụ và thông tin
 • Câu 3. Nội dung thông tin biểu diễn những đối tượng điều khiển và dữ liệu riêng biệt mà bao gồm những thông tin mà
  • Cần thiết để trình bày tất cả output
  • Được biến đổi bởi phần mềm
  • Được đòi hỏi cho việc xử lý lỗi
  • Được đòi hỏi cho hoạt động tạo giao diện hệ thống
 • Câu 4. Kiểm thử tích hợp bottom-up có những thuận lợi chính
  • Những điểm quyết định chính được kiểm thử sớm
  • Không có những driver cần được viết
  • Không có những stub (nhánh) cần phải viết
  • Không đòi hỏi kiểm thử hồi quy (regression)
 • Câu 5. Hướng debug
  • Backtracking
  • Brute force
  • Sự loại trừ nguyên nhân
  • Tất cả các mục trên 
 • Câu 6. Những kiểm tra chấp nhận thường được đưa ra bởi
  • Người phát triển
  • Những người dùng cuối
  • Nhóm kiểm thử
  • Những kỹ sư hệ thống
 • Câu 7. Tiêu chuẩn ISO-14598 đưa ra:
  • Đưa ra quy trình đánh giá tính an toàn cho sản phẩm phần mềm
  • Đưa ra quy trình đánh giá hiệu quả của phần mềm
  • Đưa ra quy trình đánh giá chất lượng cho sản phẩm phần mềm
  • Đưa ra quy trình đánh giá tính khả dụng cho sản phẩm phần mềm
 • Câu 8.Thủ tục phần mềm tập trung vào
  • Cấp bậc điều khiển trong một cảm nhận trừu tượng hơn
  • Quan hệ giữa điều khiển và thủ tục
  • Xử lý chi tiết của mỗi module riêng biệt
  • Xử lý chi tiết của mỗi tập module
 • Câu 9. IEEE 830-1993 là một khuyến nghị tiêu chuẩn cho
  • Software requirement specification.
  • Software design.
  • Testing.
  • Coding.
 • Câu 10. Tính khả thi của phần mềm dựa vào các yếu tố sau:
  • Nghiệp vụ và tiếp thị.
  • Phạm vi, ràng buộc và thị trường.
  • Công nghệ, tiền bạc, thời gian và tài nguyên.
  • Kỹ năng và năng lực của nhà phát triển.
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 05/11/2018 15:34
52 👨 592
0 Bình luận
Sắp xếp theo