Adobe cung cấp bản vá lỗi bảo mật cho Photoshop CS4

Quản Trị Mạng - 1 lỗ hổng bảo mật vừa được phát hiện trong phần mềm Adobe Photoshop CS4 11.0.0 cho phép hacker chiếm quyền điều khiển thông qua file TIFF. Nạn nhân sẽ được yêu cầu mở file đó bằng Photoshop bình thường, phiên bản Photoshop CS5 không bị ảnh hưởng. Hiện tại Adobe không đưa ra bất cứ thông tin chi tiết nào về vấn đề này trong sản phẩm CS4.

Để vá lỗ hổng này, người sử dụng được khuyến cáo cài đặt bản cập nhật mới nhất dành cho sản phẩm Adobe Photoshop CS4 11.0.1 qua chức năng cập nhật của CS4 (trong Help -> Updates), hoặc trực tiếp tải bản vá lỗi dành cho Windows hoặc Mac OS X.

Thứ Tư, 05/05/2010 14:55
31 👨 261
0 Bình luận
Sắp xếp theo