Kích thước khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4… là bao nhiêu mm, inch?

Hiện nay, các máy in, máy photocopy trên thị trường đều sử dụng chung một loại kích thước khổ giấy quy chuẩn trong in ấn để có thể sử dụng phổ biến nhất. Loại khổ giấy chúng ta vẫn thường hay sử dụng là khổ giấy A, gồm 18 loại kích thước khổ giấy tiêu chuẩn từ A0, A1, A2, A3, A4… cho đến A17.

Chúng ta đều quen thuộc với các khổ giấy này nhưng hầu hết lại không biết kích thước chuẩn của chúng là bao nhiêu. Cùng tìm hiểu về những thông tin này trong bảng dưới đây nhé. Đây là kích thước của khổ giấy A (cả mm và inch) theo quy định của ISO 216, được Viện tiêu chuẩn Đức đưa ra năm 2012.

Kích thước của khổ giấy A

Các kích thước của mỗi khổ giấy đều có liên quan tới nhau. Ví dụ như A2 là một nửa của khổ giấy A1, A5 là một nửa của khổ giấy A4. Biểu đồ bên dưới sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về sự liên quan về kích thước của chúng.

Biểu đồ về sự liên quan kích thước của các khổ giấy trong loại A

Có thể bạn chưa biết, ngoài loại khổ giấy A, trên thế giới còn có các loại khổ giấy khác gồm B, C, D, E. Mỗi loại khổ giấy này lại có các loại kích thước tiêu chuẩn riêng.

Kích thước loại khổ giấy B

Khổ giấy loại B gồm 13 loại kích thước khác nhau, được quy định từ B0 – B12. Kích thước các loại khổ giấy trong loại B được tính bằng cách lấy trung bình nhân các khổ kế tiếp nhau của dãy A.

Bảng kích thước chi tiết các loại khổ giấy B:

Kích thước của khổ giấy BKích thước của khổ giấy B

Kích thước các khổ giấy C

Kích thước của khổ giấy CKích thước của khổ giấy C

Tại Việt Nam, khổ giấy D và E không được sử dụng trong in ấn nên kích thước của 2 loại khổ giấy này không được đề cập tới trong nội dung của bài.

Thứ Sáu, 22/02/2019 16:32
52 👨 2.042
0 Bình luận
Sắp xếp theo