• Cách sửa lỗi iTunes bằng iMyFone TunesFix Cách sửa lỗi iTunes bằng iMyFone TunesFix
    Phần mềm iMyFone TunesFix sẽ sửa lỗi iTunes khi chúng ta kết nối iPhone với máy tính.
  • Sửa lỗi máy tính không nhận iPhone trong iTunes Sửa lỗi máy tính không nhận iPhone trong iTunes
    Khi bạn kết nối iPhone với iTunes có thể xảy ra các trường hợp lỗi như máy tính không nhận iPhone, iPhone không thể được phục hồi trong iTunes hoặc có thể là một dấu chấm than ở góc dưới bên phải của màn hình hoặc bên trong trình quản lý thiết bị. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi khi máy tính không nhận iPhone trong iTunes.