Hướng dẫn tạo USB Hiren boot trong Windows

  • 4 ★ 2 👨

Quản Trị Mạng - Trong bài hướng dẫn dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày một số thao tác cơ bản để tạo USB Hiren boot trong Windows. Cụ thể, chúng tôi sẽ áp dụng với phiên bản Hiren Boot CD 10.1, các bạn có thể download trực tiếp tại đây

Chúc các bạn thành công!

Cập nhật: 04/08/2011 T.Anh (tổng hợp)
  • 4 ★ 2 👨
  • 9.030