Hướng dẫn cách dịch ngôn ngữ trên bảng tính Excel

Google Docs được tích hợp thêm một số tính năng mới

Google Docs được tích hợp thêm một số tính năng mới hỗ trợ người dùng có thể dịch ngôn ngữ ở từng cell trên bảng tính sang một ngôn ngữ khác hoặc phát hiện ngôn ngữ cụ thể được sử dụng trong một bảng tính.

 dịch ngôn ngữ ở từng cell trên bảng tính sang một ngôn ngữ khác

Để dịch ngôn ngữ ở từng cell trên bảng tính sang một ngôn ngữ khác, bạn sử dụng hàm dưới đây:

=GoogleTranslate("text", "source language","target language")

Giả sử nếu bạn muốn dịch text trong cell A1 từ tiếng anh (English) sang tiếng Ả Rập (Arabic), bạn sử dụng hàm dưới đây:

=GoogleTranslate(A1, "en", "ar")

Trường hợp nếu bạn bỏ ngôn ngữ đích (trong ví dụ trên là "ar") khỏi hàm, hàm GoogleTranslate sẽ tự động chuyển đổi text thành ngôn ngữ mặc định trên bảng tính của bạn.

Sử dụng GoogleTranslate cùng hàm ImportFeed

Dưới đây là ảnh động miêu tả cách sử dụng hàm Google Translate trong một bảng tính (cùng ImportFeed) để dịch feed từ ngôn ngữ khác sang ngôn ngữ của bạn.

Trong ví dụ này là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp:

Sử dụng GoogleTranslate cùng hàm ImportFeed

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 24/08/2016 15:28
22 👨 10.618