Trắc nghiệm kiến thức CSS - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về ngôn ngữ lập trình CSS, mời bạn đọc thử sức kiến thức của mình với 10 câu hỏi bao gồm nhiều đáp án, hãy lựa chọn 1 đáp án đúng nhất nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1: Khi các phần tử sau đây hiển thị trên trình duyệt, margin của chúng có giá trị là bao nhiêu?
  • 50px, bởi vì 20+30=50
  • 30px - lấy lề lớn hơn
  • 20px - giá trị margin-top được ưu tiên hơn.
  Trong CSS, đôi lúc sẽ xảy ra trường hợp đặc biệt là các giá trị của thuộc tính margin chồng lấn lên nhau, giá trị được sử dụng sẽ là giá trị lớn nhất giữa hai thuộc tính margin. Trường hợp này ta gọi là Margin Collapse
 • Câu 2: Thuộc tính nào sẽ biến đổi phần tử từ trạng thái A sang trạng thái B?
  • transform: perspective(200px);
  • transform: skew(45deg, 45deg);
  • transform: scale(0.5);
 • Câu 3: Selector nào hướng mục tiêu tới phần tử <li> cuối cùng?
  • ul li:last-child
  • ul:last-child li
  • ul:last-child(li)
 • Câu 4: Màu nền cuối cùng của div này sẽ là gì?
  • Màu đỏ - vì id có mức độ ưu tiên cao hơn các đối tượng còn lại
  • Màu xanh - vì định dạng class .blue nằm sau định dạng id #red.
  • Màu tím - mix của đỏ và xanh
 • Câu 5: Kích thước font chữ của phần tử h1 tính bằng pixel có giá trị là bao nhiêu?
  • 1.5px
  • 25px
  • 30px
  1em tương đương với kích cỡ của font-size hiện tại, tương tự ta có 1.5em= 1.5 lần font = 1.5 * 20px = 30px
 • Câu 6: Điều gì không đúng trong pseudo-element :after ở đoạn CSS dưới đây?
  • Thiếu thuộc tính content thêm nội dung vào phía sau phần tử được chọn.
  • Pseudo-element không hoạt động trên heading
  • Thuộc tính left không có giá trị với đơn vị là tỷ lệ phần trăm.
 • Câu 7: Đâu không phải là một thuộc tính trong CSS?
  • object-fit
  • pointer-events
  • font-smoothing
  • text-opacity
 • Câu 8: Để chọn phần tử cuối cùng trong list dưới đây, ta sử dụng bộ chọn nth-child() như thế nào?
  • ul li:nth-child(last)
  • ul li:nth-child(2)
  • ul li:nth-child(3)
 • Câu 9: Class container nào căn giữa (cả dọc và ngang) các phần tử bên trong?
  • A
  • B
  • C
 • Câu 10: Đáp án nào dưới đây chứa CSS không hợp lệ?
  • margin: 10px 8px 5px;
  • margin: -20px;
  • margin: auto;
  • Tất cả các đáp án đều hợp lệ.
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy!
Kiến thức CSS của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức CSS của bạn rất tốt đấy!
Xác nhận Tiếp theo Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 22/06/2019 08:14
3,76 👨 1.612
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Quiz công nghệ