Cách vẽ đồ thị hàm số lượng giác bằng Excel

Bạn muốn vẽ đồ thị hàm số lượng giác nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Microsoft Excel có thể giúp bạn. Dưới đây là cách vẽ đồ thị/biểu đồ hàm số lượng giác bằng Excel.

Đồ thị trong Excel

Để vẽ đồ thị theo một phương trình trong Excel, bạn cần tạo trục cho các giá trị X và Y. Điều tuyệt vời ở đây là Microsoft Excel có hỗ trợ các hàm số lượng giác.

Toàn bộ việc bạn cần làm ở đây là tạo bảng dữ liệu với các giá trị X, sau đó viết một công thức Excel để tự động tính các giá trị cho cột Y. Khi bảng dữ liệu sẵn sàng, bạn có thể tạo biểu đồ Excel để vẽ đồ thị phương trình.

Giờ hãy xem xét ví dụ vẽ đồ thị phương trình y = (x.cos(x).sin(x))² trong Excel dưới đây để có thể dễ hình dung cách thực hiện.

1. Nhập giá trị X

Một đồ thị/biểu đồ luôn cần giá trị X và Y. Bạn có thể nhập tên miền muốn vẽ biểu đồ trong giá trị X, sau đó tính giá trị Y bằng công thức ở bước tiếp theo. Đây là gợi ý hay để tạo bảng dữ liệu vì nó cho phép chạy tính năng tự động điền của Excel.

Nhập giá trị X

Mức tăng giữa các giá trị X của bạn càng nhỏ thì biểu đồ của bạn càng chính xác. Chúng ta sẽ tăng mỗi giá trị X lên 1/4 trong bảng này. Đây là cách bạn có thể tự động nhập các giá trị X:

1. Nhập giá trị đầu tiên trong một ô. Ở đây, nhập -3 trong ô A3.

2. Chọn ô bên dưới. Ở ví dụ là A4.

3. Ở thanh công thức, nhập: =A3+1/4

4. Nhấn Enter.

5. Kéo thanh điền và thả nó vào các ô bên dưới.

Nhập dữ liệu vào biểu đồ Excel

Excel giờ sẽ điền tất cả giá trị X khác. Lợi ích khi dùng công thức để nhập các giá trị là giờ bạn có thể nhanh chóng thay đổi chúng bằng cách chỉnh sửa giá trị đầu tiên hoặc sửa công thức.

2. Tạo công thức tính giá trị Y

Bạn có thể tính giá trị Y bằng cách biên dịch phương trình lượng giác sang ngôn ngữ của Excel.

Khi tạo công thức, bạn có thể dùng dấu mũ để chỉ lũy thừa. Dùng dấu ngoặc đơn khi cần để chỉ thứ tự của các toán tử.

1. Chọn ô đầu tiên mà bạn muốn tính giá trị Y. Đó là B3 trong trường hợp này.

2. Tới thanh công thức và nhập: =(A3*COS(A3)*SIN(A3))^2

3. Nhấn Enter.

Excel giờ sẽ tính tất cả giá trị Y trong bảng. Các hàm lượng giác của Excel dùng đơn vị góc, vì thế, công thức này sẽ lấy nó làm đơn vị cho các giá trị X. Nếu muốn trục X theo tỷ lệ pi - radian, bạn có thể nhân tham chiếu ô với số pi bằng cách sử dụng hàm PI trong Excel.

=(A3*PI()*COS(A3*PI())*SIN(A3*PI()))^2

Công thức này sẽ xuất giá trị Y cho cùng một phương trình lượng giác nhưng các giá trị sẽ ở thước đo pi-radian.

3. Tạo biểu đồ phân tán

Đây là cách tốt nhất để vẽ đồ thị hàm số phương trình toán học trong Excel. Vì đã có các giá trị X và Y, bạn có thể vẽ biểu đồ hàm số bằng một click:

1. Chọn bảng chứa giá trị X và Y.

2. Tới tab Insert.

3. Trong phần Charts, click Scatter, rồi chọn Scatter with Smooth Lines.

Biểu đồ phân tán

Thế là xong! Giờ bạn có thể kiểm tra biểu đồ để hiểu rõ hơn ý nghĩa của phương trình. Đây là bước cuối cùng nếu bạn đang muốn hình dung nhanh, còn nếu muốn trình bày dạng đồ thị, bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh biểu đồ Excel để vẽ đúng đồ thị của phương trình lượng giác.

Thứ Tư, 22/02/2023 16:42
51 👨 836
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel 2019