Cách kiểm tra hai giá trị bằng nhau trong Excel

Trong Excel, bạn có nhiều công thức giúp xác định xem liệu hai giá trị có ngang bằng nhau. Hàm DELTA trong Excel sẽ giúp bạn thực hiện việc này dễ dàng.

Excel

Hàm Delta trong Excel là gì?

Delta là một hàm Excel kiểm tra hai giá trị số có bằng nhau hay không. Nếu bằng nhau, DELTA sẽ trả về 1, nếu không, nó sẽ cho kết quả bằng 0.

=DELTA(number1, number2)

Hàm DELTA chỉ tính giá trị số và nếu number2 trống, hàm Excel này mặc định nó sẽ bằng 0.

Cách kiểm tra sự ngang bằng của hai giá trị bằng hàm DELTA

Ví dụ bên dưới có hai cột số và bạn muốn biết có bao nhiêu cặp số bằng nhau. Ở đây, bạn sẽ dùng hàm DELTA để kiểm tra các số ở mỗi cặp có bằng nhau hay không. Sau đó, đếm số lượng cặp bằng nhau qua hàm COUNTIF. Cách thực hiện như sau:

Hàm DELTA trong Excel

1. Chọn ô đầu tiên trong cột muốn kiểm tra. Ví dụ này là ô C2.

2. Trong thanh công thức, nhập: =DELTA(A2, B2)

3. Nhấn Enter. DELTA giờ sẽ cho bạn biết liệu hai số có bằng nhau hay không.

4. Kéo thanh điền và thả nó vào ô bên dưới để nhận kết quả cho tất cả các số.

Tính các giá trị số bằng nhau

Hàm DELTA kiểm tra các số ở A2, B2 và thấy chúng bằng nhau. Công thức cho kết quả bằng 1. Nếu hai số không bằng nhau, công thức trả về 0.

Giờ bạn có thể thấy các cặp số bằng nhau. Tiếp theo để đếm số lượng cặp số bằng nau, bạn phải dùng hàm COUNTIF. Vì DELTA cho kết quả 1 để chỉ từng cặp bằng nhau, bạn có thể yêu cầu hàm COUNTIF đi qua đầu ra của DELTA và đếm ô chứa 1.

1. Chọn ô muốn hiện số lượng các cặp số bằng nhau.

2. Trong thanh công thức, nhập: =COUNTIF(C2:C10, "=1").

3. Nhấn Enter.

Công thức này sẽ gọi COUNTIF để kiểm tra các ô C2 tới C10 (kết quả từ hàm DELTA và trả về số ô bằng 1).

Kiểm tra các số bằng nhau qua hàm DELTA trong Excel

Trên đây là cách kiểm tra và đếm các số bằng nhau trong Excel. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Bảy, 28/01/2023 11:48
31 👨 713
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel 2019