WinSetupFromUSB

WinSetupFromUSB 1.10

WinSetupFromUSB
Miễn phí 25/04/2022 100+

WinSetupFromUSB là gì?

WinSetupFromUSB là một gói phần mềm cho phép người dùng cài đặt nhiều phiên bản Windows lên hệ điều hành bằng cách sử dụng thiết bị lưu trữ USB. Đây là một công cụ tuyệt vời trong trường hợp hệ thống gặp sự cố không thể sửa chữa được hoặc nếu đĩa CD tiêu chuẩn không còn nữa. Toàn bộ dự án đã được bắt đầu từ năm 2006.

WinSetupFromUSB

Chức năng và công dụng chính của WinSetupFromUSB

WinSetupFromUSB là một chương trình dành cho Windows, chuẩn bị ổ đĩa cố định hoặc flash USB multiboot để cài đặt bất kỳ phiên bản Windows nào kể từ năm 2000/XP, khởi động các phiên bản Linux và *BSD khác nhau, cũng như nhiều tiện ích dựa trên Windows, Linux, DOS và các tiện ích khác. Vì chương trình phiên bản 1.1 có thể tạo USB disk với các phiên bản Windows hỗ trợ (U)EFI (Vista x64 SP1 và nhũng phiên bản x64 mới hơn), USB disk này có thể được sử dụng ở cả hai chế độ (U)EFI và Legacy BIOS.

Dự án cài đặt Windows từ USB bắt đầu như một thử thách vào năm 2006 tại diễn đàn msfn.org. Với sự đóng góp vô giá của một số thành viên, đây là phương pháp đầu tiên để thiết lập XP thông thường chạy từ USB disk, giống như khởi động từ đĩa CD.

Chương trình WinSetupFromUSB được tạo ra sau này để cung cấp giao diện đồ họa và chức năng của chương trình được mở rộng từ từ, để cho phép nhiều nguồn khác trong một USB disk multiboot.

WinSetupFromUSB

Những thứ có thể được thêm vào USB disk bằng WinSetupFromUSB bao gồm:

  • Nhiều bộ file thiết lập Windows - XP, 2000, 2003, Vista, WIndows 7, Server 2008, Windows 8, Server 2012, cả hai phiên bản 32 và 64 bit đều được hỗ trợ. Kể từ phiên bản 1.1, chương trình cho phép tạo một USB disk có thể boot cả ở chế độ BIOS và (U)EFI.
  • Nhiều nguồn dựa trên WinPE2 (Vista trở lên) từ các file ISO như Windows Defender Offline, các phiên bản Norton Ghost gần đây và đĩa khôi phục của nhà sản xuất PC dựa trên PE (môi trường cài đặt sẵn).
  • Nguồn WinPE1 đơn, chẳng hạn như BartPE, UBCD4Win, LiveXP và các dự án WinBuilder tương tự, WinFLPC, v.v...
  • Nhiều bản phân phối và tiện ích dựa trên Linux từ các file ISO - Debian, Ubuntu, Fedora, CentOS, bao gồm hầu hết các Antivirus Rescue Disks
  • Nhiều image ISO khác miễn là chúng tương thích với trình giả lập CD grub4dos, chẳng hạn như Ultimate Boot CD, hầu hết các tiện ích dựa trên DOS, Acronis và Paragon boot disk, v.v...
  • Menu boot Syslinux và tùy chọn nguồn duy nhất sử dụng Syslinux hoặc Isolinux làm boot loader

WinSetupFromUSB cũng có thể chuẩn bị các file cài đặt Windows XP (2000, 2003) để được cài đặt từ cùng USB disk hoặc một USB disk khác.

WinSetupFromUSB có thể được coi là một mức độ dự phòng bổ sung để giúp bảo vệ người dùng Windows khỏi việc bị mất hoàn toàn file quan trọng. Một trong những ưu điểm chính của nền tảng này là nó có khả năng hỗ trợ hầu hết các phiên bản Windows được phát triển sau Windows XP. Xin lưu ý rằng WinSetupFromUSB cũng có thể xử lý nhiều ứng dụng liên quan đến Linux và DOS. Các bản cập nhật gần đây đã cho phép ứng dụng này hỗ trợ cả phiên bản Windows 32 và 64 bit.

Những tính năng độc đáo khác

WinSetupFromUSB có thể boot từ cả hai chế độ BIOS và (U)EFI. Mặc dù các thành phần cốt lõi của nó có liên quan đến việc khôi phục hệ thống Windows, nhưng WinSetupFromUSB cũng có khả năng xử lý nhiều file ISO khác, nếu được yêu cầu. Ví dụ bao gồm Arconis, Paragon và Ultimate Boot CD. Một tính năng thú vị cuối cùng là người dùng cũng có thể chọn chuyển các file cài đặt Windows sang một thiết bị lưu trữ USB bổ sung.

Ưu điểm

  • Một phương tiện tuyệt vời để bảo vệ khỏi sự cố hệ thống
  • Ứng dụng này có thể hỗ trợ nhiều file ISO dựa trên Linux khác nhau

Nhược điểm

  • Về bản chất, ứng dụng được coi là khá kỹ thuật
  • Hiện không có hỗ trợ nào được cung cấp cho người dùng Windows 10
51 👨 1.114
Tải WinSetupFromUSB:
0 Bình luận
Sắp xếp theo