Cảm ơn bạn đã tải xuống file OBS Studio - macOS

Nhấn vào đây nếu bạn vẫn chưa tải được.

Tải về các nền tảng khác:

Thủ thuật OBS Studio hay