Advanced Subnet Calculator

Advanced Subnet Calculator

SolarWinds
Miễn phí 07/09/2021 100+

Advanced Subnet Calculator là gì?

Advanced Subnet Calculator là chương trình giúp đảm bảo rằng các địa chỉ IP của bạn không xung đột với nhau và tiết kiệm thời gian quản lý DHCP, DNS và địa chỉ IP. Hãy sử dụng công cụ Advanced Subnet Calculator miễn phí để tìm các địa chỉ có sẵn, tiết kiệm thời gian cung cấp hoặc lấy lại địa chỉ IP, đồng thời tăng thời gian hoạt động của mạng và ứng dụng.

Các tính năng chính mà Advanced Subnet Calculator cung cấp bao gồm công cụ tính toán IP, trình tạo mạng con (subnet), công cụ tính toán CIDR, trình tạo danh sách cho địa chỉ mạng con, phân giải Forward và Reverse DNS, hỗ trợ CIDR (Classless Inter-Domain Routing - một phương pháp để phân bổ các địa chỉ IP và định tuyến IP).

Advanced Subnet Calculator là công cụ hữu ích cho quản trị viên mạng
Advanced Subnet Calculator là công cụ hữu ích cho quản trị viên mạng

Những tính năng của Advanced Subnet Calculator

Công cụ hữu ích cho quản trị viên mạng

Đúng như tên gọi, Advanced Subnet Calculator được thiết kế để xác định các thuộc tính của mạng con IP. Ứng dụng cung cấp tất cả các tính năng bạn cần cho mạng con và hữu ích cho bất kỳ quản trị viên mạng nào.

Giao diện đơn giản, trực quan

Phần mềm cung cấp giao diện dựa trên tab đơn giản và trực quan, cho phép bạn dễ dàng truy cập tất cả các tính năng.

Cung cấp những tính năng hữu ích

Advanced Subnet Calculator tự động phát hiện địa chỉ IP và sử dụng công cụ tra cứu để tìm ra tên máy chủ tương ứng.

Advanced Subnet Calculator cung cấp những tính năng hữu ích
Advanced Subnet Calculator cung cấp những tính năng hữu ích

Tab Address Details hiển thị thời gian phản hồi, lớp và phạm vi địa chỉ, biểu diễn nhị phân và thập lục phân của địa chỉ IP, cũng như thông tin về tên và loại mạng.

Dựa trên địa chỉ IP hợp lệ do người dùng xác định, Classful Subnet Calculator có thể giúp bạn dễ dàng tạo các mạng con. Bạn có thể thay đổi mask và số lượng bit của nó, các host bit, số mạng con cần tạo và kích thước mạng con (số lượng máy chủ). Kết quả được hiển thị trong một bảng, cho phép bạn sao chép chúng vào clipboard chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Ngoài ra, Advanced Subnet Calculator cung cấp hỗ trợ cho CIDR (Classless Inter-Domain Routing). Chương trình lấy khối địa chỉ và mask CIDR đã đặt, rồi tính toán cấu hình mạng kết quả, cho phép bạn xem phạm vi máy chủ và các subnet mask được chuyển ngược lại. Bạn cũng có thể sử dụng nó để xác định địa chỉ mạng con, có tính đến địa chỉ IP và subnet mask.

Xuất dữ liệu sang nhiều định dạng

Advanced Subnet Calculator đi kèm với khả năng in và xuất, cho phép bạn lưu dữ liệu kết quả sang nhiều định dạng khác nhau, chẳng hạn như TXT, RTF, HMTL, MHTML hoặc PDF.

Mặc dù có nhiều giải pháp dựa trên web khác nhau cho mạng con, những Advanced Subnet Calculator có thể giúp việc thiết kế mạng trở nên dễ dàng hơn. Nó là một công cụ đơn giản để tính toán thông tin về địa chỉ IP, mà mọi quản trị viên mạng đều có thể thấy hữu ích.

51 👨 985

Tải Advanced Subnet Calculator:

0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Internet