Azota

Azota
Miễn phí 12/10/2022 0-100

Azota hiện là một trong những phần mềm hỗ trợ giảng dạy chuyên nghiệp được nhiều thầy cô sử dụng, hỗ trợ cho quá trình giảng dạy trên lớp. Azota có rất nhiều tính năng để thầy cô giáo tạo bài giảng, chấm điểm ngay trên ứng dụng.

Những tính năng chính trên ứng dụng Azota

Tạo bài tập, đề thi, bài kiểm tra trên Azota

Hệ thống Azota hỗ trợ thầy cô giáo tạo bài tập, đề thi, bài kiểm tra để các em học sinh tham gia. Các thầy cô sẽ sử dụng trình soạn thảo của Azota để tạo Bài tập/Đề thi. Có thể chỉnh sửa từ các mẫu có sẵn trên hệ thống của Azota hoặc thầy cô copy từ các nguồn khác nhau và chỉnh sửa trên Azota đều được.

Tạo bài thi trên Azota

Tổ chức thi offline trên Azota

  • Tạo và tải xuống đề đảo dưới dạng file docx, tùy ý chỉnh sửa, không giới hạn số đề đảo
  • Chấm phiếu tô trắc nghiệm trên App và Web
  • Phân tích kèm thống kê phổ điểm chi tiết như thi Online
  • Trả kết quả và lưu trữ phiếu chấm

Tổ chức thi online trên Azota

Sau khi thầy cô giáo tạo đề thành công, mục cài đặt đề thi Online giúp thiết lập thời gian làm bài, đảo đề, giám sát thi, thông tin bổ sung….trước khi copy link gửi cho học sinh thi.

Quản lý học sinh trên Azota

Các thầy cô giáo sẽ quản lý từng lớp trên hệ thống Azota với những mục quản lý riêng biệt, rõ ràng và chi tiết để dễ dàng trong việc kết nối với học sinh, chỉnh sửa thông tin học sinh,...

Quản lý học sinh trên Azota

Tính năng cho học sinh trên Azota

  • Tìm giáo viên, xin vào lớp
  • Nộp bài tập trên Azota
  • Nhận thông báo nhanh chóng từ giáo viên trên hệ thống Azota.

Ứng dụng Azota liên tục cập nhật rất nhiều tính năng mới dựa trên chương trình giảng dạy, các mẫu đề thi, kiểm tra theo Bộ Giáo dục ban hành tới các trường trên khắp cả nước.

31 👨 4.061
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Hỗ trợ học tập