Bạn đã bao giờ bị virus tấn công chưa? Bạn làm gì khi máy tính bị nhiễm virus? Phần mềm diệt virus tốt nhất cho máy tính là phần mềm nào,... Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thứ liên quan đến diệt virus, malware, spyware, ransomware trong chuyên mục này.

  • Game console có bị nhiễm virus không? Game console có bị nhiễm virus không?
    Game console (máy chơi game) hiện đại có các dịch vụ trực tuyến mà người dùng sử dụng. Về mặt kỹ thuật, bất cứ thứ gì trực tuyến đều có thể trở thành nạn nhân của virus. Vậy game console có bị nhiễm virus không?
  • Cách cập nhật phần mềm diệt virus Cách cập nhật phần mềm diệt virus
    Với việc virus, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp và các loại phần mềm độc hại khác liên tục phát triển, điều quan trọng là phải cập nhật phần mềm diệt virus trên máy tính của bạn.