Linh vật phong thủy hợp với tuổi

Dưới đây là các linh vật phong thủy hợp với tuổi, vật phẩm phong thủy hợp với tuổi, được cho là sẽ mang lại may mắn, tài lộc mời các bạn tham khảo.

1. Tuổi Tý

Người tuổi Tý sinh vào những năm sau: Mậu Tý (1948), Canh Tý (1960), Nhâm Tý (1972), Giáp Tý (1984), Bính Tý (1996).

Linh vật phong với tuổi Sửu có hình con trâu, khỉ, rồng làm bằng chất liệu ngọc hoặc tạo hình kim bài.

Người tuổi Tý cần tránh các vật phẩm hình chuột, ngựa.

Linh vật phong thủy

2. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sinh vào những năm Kỷ Sửu (1949), Ất sửu (1985), Quý Sửu (1973), Tân Sửu (1961), Đinh Sửu (1997).

Linh vật hợp với tuổi Sửu là vật phẩm có hình con rắn, gà, chuột.

Những linh vật người cầm tinh con trâu lên tránh đó là vật phẩm hình con trâu, dê.

3. Tuổi Dần

Người tuổi Dần sinh vào những năm: Canh Dần (1950), Nhâm Dần (1962), Giáp Dần (1974), Bính Dần (1986), Mậu Dần (1998).

Linh vật hợp với tuổi Sửu là vật phẩm có hình con chó, ngựa, lợn, có thể sẽ giúp sự nghiệp thăng tiến, công việc thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Dần nên tránh những linh vật phong thủy hình con khỉ và con hổ.

4. Tuổi Mão

Người tuổi Mão sinh vào những năm: Tân Mão 1954, Quý Mão 1963, Đinh Mão 1987, Kỷ Mão 1999...

Linh vật hợp với tuổi Mão là vật phẩm có hình con lợn, chó, dê.

Linh vật tương khắc với tuổi Mão là vật phẩm có hình con gà, mèo.

5. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh vào những năm: Nhâm Thìn (1952), Giáp Thìn (1964), Bính Thìn (1976), Mậu Thìn (1988), Canh Thìn (2000)...

Linh vật hợp với tuổi Mão là vật phẩm có hình khỉ, chuột, gà.

Linh vật tương khắc với tuổi Thìn là vật phẩm hình con rồng, chó.

Linh vật phong thủy hình con ngựa

6. Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sinh vào những năm: Quý Tỵ (1953), Đinh Tỵ (1977), Kỷ Tỵ (1989), Tân Tỵ (2001)...

Linh vật hợp với tuổi Tỵ là vật phẩm có hình gà, trâu, khỉ hoặc tỳ hưu làm bằng ngọc.

Tuổi Tỵ không hợp với linh vật hình con lợn, rắn.

7. Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sinh vào những năm: Giáp Ngọ (1954), Bính Ngọ (1966), Mậu Ngọ (1978), Canh Ngọ (1990)...

Linh vật hợp với tuổi Ngọ có hình con chó, dê, hổ.

Người tuổi Ngọ không hợp với những linh vật có hình con chuột và hình con ngựa.

8. Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sinh vào những năm: Ất Mùi (1955), Đinh Mùi (1967), Kỷ Mùi (1979), Tân Mùi (1991), Quý Mùi (2003)...

Linh vật hợp với người tuổi Mùi có hình con lợn, mèo, ngựa.

Người tuổi Thìn không hợp với những linh vật có hình con dê và trâu.

9. Tuổi Thân

Người tuổi Thân sinh vào những năm: Bính Thân (1956), Mậu Thân (1968), Canh Thân (1980), Nhâm Thân (1992)...

Linh vật hợp với người tuổi Thân có hình con chuột, rồng và rắn.

Người tuổi Thân không hợp với những linh vật có hình con khỉ và con hổ.

10. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sinh vào những năm sau: Đinh Dậu (1957), Kỷ Dậu (1969), Tân Dậu (1981), Quý Dậu (1993), Ất Dậu (2005, 1945)...

Linh vật hợp với người tuổi Dậu có hình con rắn, trâu và rồng.

Người tuổi Thân không hợp với những linh vật có hình con gà và hình con chuột.

11. Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sinh vào những năm: Giáp Tuất (1934, 1994), Bính Tuất (1946, 2006), Mậu Tuất (1958), Canh Tuất 1970, Nhâm Tuất (1982)...

Linh vật hợp với người tuổi Tuất có hình con hổ, ngựa và khỉ.

Người tuổi Tuất không hợp với những linh vật có hình con rồng và con chó.

12. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh vào những năm: Kỷ Hợi (1959, Tân Hợi (1971), Quý Hợi (1983), Ất Hợi (1995), Đinh Hợi (2007, 1947)...

Linh vật hợp với người tuổi Tuất có hình mèo, dê và hổ.

Linh vật tương khắc với tuổi Hợi có hình con rắn và lợn.

Thứ Năm, 22/10/2020 14:38
3,73 👨 2.046
0 Bình luận
Sắp xếp theo