Ưu điểm của mạng WAN so với mạng LAN

Mạng cục bộ (LAN)mạng diện rộng (WAN) đều là các loại mạng dữ liệu. Sự khác biệt chính giữa chúng là về quy mô, trong đó mạng LAN được dùng để liên lạc trong phòng hoặc tòa nhà, còn mạng LAN được sử dụng để trao đổi lưu lượng giữa những tòa nhà, thành phố hoặc thậm chí giữa các quốc gia với nhau.

Việc triển khai mạng WAN thay vì mạng LAN có thể giúp doanh nghiệp của bạn tạo điều kiện giao tiếp giữa các chi nhánh và cho phép nhân viên làm việc từ xa.

Mạng WAN và mạng LAN

Mạng WAN về cơ bản là một phiên bản lớn hơn của mạng LAN, được thiết kế để cho phép giao tiếp trên một khu vực địa lý rộng. Mặc dù không có định nghĩa cụ thể về điều gì khiến một mạng WAN khác biệt so với một mạng LAN, nhưng các mạng WAN nói chung có thể được nhận diện bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng công cộng, như đường dây điện thoại hoặc cáp.

Ngược lại, hầu hết các tổ chức sử dụng mạng LAN đều sở hữu tất cả mọi phần của mạng đó. Internet là một ví dụ điển hình của mạng WAN, trong khi mạng văn phòng là ví dụ điển hình của mạng LAN.

Mạng WAN về cơ bản là một phiên bản lớn hơn của mạng LAN
Mạng WAN về cơ bản là một phiên bản lớn hơn của mạng LAN

Quy mô

Ưu điểm chính của mạng LAN là kích thước của nó. Bằng cách liên kết nhiều trang web với nhau, mạng LAN cho phép liên lạc giữa các thực thể ở nhiều nơi khác nhau trên đất nước hoặc thậm chí với những quốc gia khác thế giới.

Điều này có thể đặc biệt có lợi cho các doanh nghiệp, cho phép họ tập trung vào những hoạt động chính, chẳng hạn như kiểm soát chứng khoán. Mặc dù về mặt kỹ thuật có thể xây dựng một mạng LAN cho phép giao tiếp ở quy mô này, nhưng nó sẽ tạo ra một thách thức thiết kế cực kỳ phức tạp và rất tốn kém.

Truy cập từ xa

Công nghệ WAN có thể được sử dụng để truy cập tài nguyên mạng từ xa, bao gồm cả các mạng WAN hoặc LAN khác.

Công nghệ WAN có thể được sử dụng để truy cập tài nguyên mạng từ xa
Công nghệ WAN có thể được sử dụng để truy cập tài nguyên mạng từ xa

Ví dụ, một công ty có thể cho phép nhân viên của mình truy cập mạng cục bộ từ nhà bằng kết nối Internet của họ. Điều này có thể tạo điều kiện làm việc linh hoạt, vì nó có nghĩa là nhân viên không nhất thiết phải có mặt tại văn phòng vào một thời điểm nhất định để có thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Thay vào đó, họ có thể điều chỉnh phù hợp để có thời gian thực hiện những việc khác, chẳng hạn như chăm sóc trẻ em, hoặc làm việc từ xa trong khi đi công tác.

Giá cả

Sử dụng cơ sở hạ tầng công cộng có nghĩa là việc kết nối máy khách với mạng WAN sẽ ít tốn kém hơn so với việc kết nối chúng với mạng LAN.

Thiết lập mạng LAN liên quan đến việc mua và cấu hình mọi thành phần cần thiết trên mạng đó, trong khi thiết lập kết nối WAN có thể đơn giản chỉ là cài đặt một số phần mềm cho phép truy cập từ xa qua Internet vào một tài nguyên nhất định. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu cơ sở hạ tầng được sử dụng để truy cập mạng WAN đã sẵn sàng.

Thứ Sáu, 19/06/2020 11:21
51 👨 3.678
0 Bình luận
Sắp xếp theo