Kiểm tra giấy đăng ký xe, biển số xe có bị thu hồi không? Thủ tục thu hồi như nào?

Điều 15 Thông tư số 58/2020/TT-BCA đã liệt kê 11 trường hợp sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Thủ tục thu hồi thủ tục giấy đăng ký xe và biển số xe sẽ được Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo chi tiết tới chủ xe thông qua số điện thoại, email có trong dữ liệu đăng ký xe mà chủ xe đã kê khai. Dưới đây là thông tin chi tiết về 11 trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe và thủ tục thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe.

11 trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký xe và biển số xe

1. Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

2. Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.

3. Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.

4. Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.

5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

6. Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

7. Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan thẩm quyền bị cắt hàn hoặc đục lại số máy, số khung hoặc số máy hoặc số khung.

8. Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư này.

9. Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu.

10. Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.

11. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Thủ tục thu hồi giấy đăng ký xe và biển số xe mới nhất

Thủ tục thu hồi sẽ được thực hiện khi có sự phối hợp giữa chủ xe và bên cơ quan Công an.

Bước 1:

Khi xe của bạn thuộc diện phải thu hồi biển số và giấy đăng ký xe thì bên Cơ quan đăng ký xe sẽ thông báo về việc này qua nhiều hình thức khác nhau.

Bước 2:

Khi chủ xe đã nhận được thông báo thì nộp lại giấy đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp mất giấy đăng ký xe, biển số xe hoặc hoặc mất cả hai thì chủ xe phải làm đơn trình bày rõ.

Nếu xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan thì cần nộp đơn kê khai online theo link dưới đây.

http://csgt.vn:8888/Home/FormNopHoSo/48

Sau khi điền đầy đủ thông tin và các giấy tờ đi kèm, chủ xe nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc nộp trực tiếp cho Công an cấp xã nơi cư trú.

Thông báo tình trạng xe online

Bước 3:

Khi Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe rồi cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe.

Thời hạn giải quyết cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe không quá 2 ngày làm việc kể từ Cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Với trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thì cơ quan Công an sẽ niêm yết công khai, thông báo việc mất giấy đăng ký, biển số xe. Sau 30 ngày nếu chủ xe không khiếu nại, tố cáo thì giải quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.

Thứ Bảy, 18/12/2021 21:16
31 👨 385
0 Bình luận
Sắp xếp theo