Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử

Tài khoản định danh điện tử sẽ hỗ trợ người dân trong rất nhiều thủ tục hành chính. Tài khoản định danh điện tử gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Bạn có thể dùng tài khoản định danh điện tử thay thế cho CCCD, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế,... để thực hiện các giao dịch như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền…. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Cách đăng ký tài khoản định danh trên điện thoại

Hiện tại chúng ta có thể đăng ký tài khoản định danh mức 1 trên điện thoại thông qua ứng dụng VNeID. Khi đăng ký tài khoản đinh danh trên VNeID, người dùng sẽ được sử dụng một số tính năng cơ bản và được giữ lại mã số đăng ký trước trên ứng dụng. Sau đó bạn sẽ cần ra trụ sở Công an tại địa phương sinh sống để hoàn thành đăng ký mã định danh điện tử.

Bạn theo dõi từng bước đăng ký tài khoản định danh điện tử trên điện thoại theo link bài dưới đây.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử

Khi người dân đến cơ quan Công an tại nơi mình ở làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại CCCD gắn chip thì có thể thực hiện đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử

Bước 1:

Người dẫn tới cơ quan hành chính tại nơi mình ở, thông báo với cán bộ về việc làm hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử. Cán bộ sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân gồm số điện thoại, email, các thông tin về người phụ thuộc cùng giấy tờ kèm theo (nếu có).

Nếu đăng ký tích hợp giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... phải mang theo giấy tờ gốc để đối chiếu.

Bước 2:

Người dân thực hiện làm hồ sơ hồ sơ cấp, đổi, cấp lại CCCD gắn chip điện tử bao gồm thông tin nhân thân/thân nhân cùng thông tin sinh trắc.

Bước 3:

Cán bộ tiếp tục xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại CCCD gắn chip theo đúng quy trình cấp CCCD.

Người dân sau đó sẽ có tài khoản định danh điện tử, với tên đăng nhập là mã số định danh trên CCCD và mật khẩu do Bộ Công an cấp qua tin nhắn để thay đổi. Khi chúng ta thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà thì có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Trong trường hợp bạn đã có CCCD gắn chip nhưng chưa tích hợp tài khoản định danh điện tử, thì sẽ chờ Bộ Công an triển khai đăng ký qua điện thoại và ứng dụng VNEID.

Thứ Bảy, 21/10/2023 10:38
3,52 👨 16.450
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Dịch vụ công trực tuyến