Cách thiết lập shortcut mở System Properties trong Windows 11

Ứng dụng Settings của Windows 11 có trang About liệt kê tất cả các thuộc tính hệ thống trên PC. Trang này bao gồm các thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống, phiên bản hệ điều hành Windows, phiên bản và thông tin bản build. Người dùng đôi khi sẽ cần xem thông tin của nó để kiểm tra xem PC có khớp với các yêu cầu hệ thống của chương trình hay không trước khi cài đặt.

Cách thông thường để mở System Properties là điều hướng qua Settings. Tuy nhiên, tốt hơn hết bạn nên thiết lập các shortcut mở trực tiếp thông tin System Properties. Đây là cách bạn có thể tạo các loại shortcut trang About khác nhau trong Windows 11.

Cách thêm shortcut System Properties vào desktop

Khu vực desktop là nơi hầu hết người dùng sử dụng shortcut của họ. Điều này làm cho nó trở thành một nơi phù hợp để đặt shortcut System Properties cùng với các shortcut khác, như Recycle Bin. Bạn có thể thiết lập shortcut cho System Properties trên desktop trong khoảng một phút như sau:

1. Nhấp chuột phải vào bất kỳ phần nào của vùng nào của Windows desktop để chọn menu con New.

Tùy chọn tạo shortcut mới
Tùy chọn tạo shortcut mới

2. Chọn Shortcut để hiển thị trình hướng dẫn thêm shortcut vào desktop.

3. Nhập lệnh sau vào hộp vị trí:

explorer.exe ms-settings:about
Cửa sổ tạo shortcut
Cửa sổ tạo shortcut

4. Nhấn Next để hiển thị bước cuối cùng của trình hướng dẫn.

5. Xóa tiêu đề shortcut mặc định và nhập System Properties để thay thế.

6. Chọn Finish để thêm shortcut System Properties vào desktop Windows.

7. Nhấp đúp vào shortcut System Properties trên desktop để xem trang About trong Settings.

Trang About trong Settings
Trang About trong Settings

Shortcut System Properties sẽ có biểu tượng thư mục vì vị trí đích của nó bao gồm explorer.exe. Bạn có thể thêm một biểu tượng máy tính thích hợp hơn bằng cách nhấp chuột phải vào shortcut và chọn Properties > Change icon. Chọn biểu tượng PC và nhấp vào OK > Apply để lưu.

Cửa sổ thay đổi biểu tượng
Cửa sổ thay đổi biểu tượng

Cách thêm shortcut System Properties vào menu Start và Taskbar Windows 11

Thiết lập desktop shortcut sẽ cho phép bạn thêm trang About vào menu Start và Taskbar. Thêm shortcut System Properties vào desktop như được đề cập cho phương pháp trước đó, sau đó bấm chuột phải vào nó để chọn Show more options. Bạn có thể chọn tùy chọn Pin to taskbar hoặc Pin to Start menu từ menu cổ điển.

Tùy chọn Pin to taskbar
Tùy chọn Pin to taskbar

Sau khi ghim shortcut đó, bạn sẽ thấy biểu tượng của nó trên taskbar hoặc menu Start tùy thuộc vào tùy chọn đã chọn. Bạn không cần giữ shortcut System Properties trên desktop sau khi ghim nó vào thanh tác vụ hoặc menu Start. Để xóa shortcut trên desktop, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng của nó và chọn tùy chọn thùng rác (Delete).

Cách thiết lập hotkey System Properties

Bạn có thể gán một hotkey để mở System Properties cho desktop shortcut. Tuy nhiên, làm như vậy hơi vô nghĩa khi Windows 11 đã có phím tắt mở trang About. Nhấn đồng thời phím Windows + Pause Break để hiển thị trang About trong Settings.

Tuy nhiên, không phải tất cả các bàn phím ngày nay đều có phím Pause Break. Một số công ty (chẳng hạn như Dell) đã bỏ tính năng Pause Break trên các model bàn phím của mình. Nếu bạn không thể tìm thấy nút Break để nhấn, hãy thiết lập hotkey System Properties tùy chỉnh như sau:

1. Thực hiện các bước trong phương pháp đầu tiên trong hướng dẫn này để tạo shortcut System Properties trên desktop.

2. Nhấp chuột phải vào shortcut trang About trên desktop và chọn Properties.

3. Sau đó, chọn hộp có nhãn "Shortcut key" bằng cách nhấp vào bên trong nó.

4. Nhấn S để thiết lập phím tắt Ctrl + Alt + S mở trang About.

Hộp shortcut
Hộp shortcut

5. Nhấp vào nút Apply của cửa sổ để thiết lập hotkey.

6. Thoát khỏi cửa sổ thuộc tính cho shortcut trang About bằng cách nhấp vào Close.

Nhấn phím nóng Ctrl + Alt + S bây giờ sẽ mở chi tiết thuộc tính hệ thống trong Settings. Đừng quên rằng hotkey của trang About phụ thuộc vào desktop shortcut của nó. Xóa desktop shortcut System Properties cũng sẽ xóa tổ hợp phím được thêm vào đó.

Cách thêm shortcut System Properties vào menu ngữ cảnh desktop của Windows 11

Menu ngữ cảnh desktop là một menu chuột phải tiện dụng không thể phủ nhận có thể bao gồm tất cả các loại shortcut tùy chỉnh. Thêm tùy chọn để mở System Properties sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho menu đó. Bạn có thể thiết lập shortcut như vậy bằng cách tạo một registry script thêm key Windows.SystemProperties vào Registry theo các bước sau:

1. Nhấn phím tắt Win + S để mở Windows Search.

2. Nhập từ khóa Notepad vào hộp tìm kiếm file và chọn kết quả.

3. Sau đó, sao chép văn bản này cho registry script System Properties bằng cách chọn nó và nhấn Ctrl + C:

Windows Registry Editor Version 5.00
	
	[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Windows.SystemProperties]
	"CanonicalName"="{43D4846B-3DFE-4949-8BB7-8E5AC3964575}"
	"CommandStateHandler"="{E410F8AE-00A1-4A1B-8247-924705718354}"
	"CommandStateSync"=""
	"Description"="@shell32.dll,-31295"
	"FolderHandler"="{0AC0837C-BBF8-452A-850D-79D08E667CA7}"
	"Icon"="shell32.dll,-16778"
	"MUIVerb"="@shell32.dll,-31294"
	"VerbHandler"="{4c202cf0-c4dc-4251-a371-b622b43d592b}"
	"VerbName"="SystemProperties"
	
	
	[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Windows.SystemProperties\command]
	"DelegateExecute"="{E410F8AE-00A1-4A1B-8247-924705718354}" 

4. Để nhập script vào Notepad, hãy chọn các tùy chọn EditPaste.

Dán script vào Notepad
Dán script vào Notepad

5. Chọn File trên thanh menu của Notepad.

6. Nhấp vào tùy chọn Save as để hiển thị cửa sổ lưu file.

Nhấp vào tùy chọn Save as
Nhấp vào tùy chọn Save as

7. Sau đó, chọn tùy chọn All files mà bạn sẽ tìm thấy trên menu Save as type.

8. Nhập System Properties.reg vào hộp văn bản tên và lưu nó vào Desktop.

Nhập System Properties.reg
Nhập System Properties.reg

9. Bây giờ, hãy nhấp đúp vào file script System Properties.reg được lưu trên desktop để chạy nó. Chọn Yes để xác nhận rằng bạn chắc chắn về việc thực thi script registry.

Chọn Yes để xác nhận
Chọn Yes để xác nhận

Bây giờ, hãy xem tùy chọn menu ngữ cảnh System Properties mới của bạn. Nhấn hotkey Shift + F10 để hiển thị menu ngữ cảnh cổ điển trên desktop (hoặc nhấp chuột phải và chọn Show more options). Sau đó chọn System Properties từ đó để xem trang About.

Chọn System Properties
Chọn System Properties

Nếu bạn thay đổi ý định về việc có tùy chọn System Properties trên menu ngữ cảnh, bạn có thể xóa shortcut bằng cách xóa registry key của nó. Để làm điều đó, hãy mở Windows Registry Editor. Đi tới vị trí registry key Windows.SystemProperties này:

HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Windows.SystemProperties

Loại bỏ key Windows.SystemProperties bằng cách nhấp chuột phải vào nó và chọn tùy chọn Delete trong menu ngữ cảnh. Hộp thoại Confirm Key Delete sẽ mở ra yêu cầu xác nhận. Chọn Yes nếu bạn chắc chắn rằng mình đã chọn đúng key để xóa.

Chọn Delete
Chọn Delete

Đó là 4 cách tốt nhất để bạn có thể truy cập trực tiếp thông tin System Properties trong Windows 11. Bạn có thể mở ngay trang About bất cứ khi nào cần bằng desktop, Taskbar, menu Start, bàn phím hoặc shortcut trong menu ngữ cảnh. Thêm bất kỳ loại shortcut nào mà bạn thích để mở System Properties.

Thứ Hai, 05/09/2022 10:30
51 👨 553
0 Bình luận
Sắp xếp theo