Cách thêm/xóa thẻ thông tin cho News and Interests trong Windows 10

News and interests trên Taskbar đã bắt đầu ra mắt người dùng Windows 10 vào ngày 22 tháng 4 năm 2021.

News and interests trên Taskbar giúp bạn dễ dàng truy cập thông tin quan trọng mà không bị phân tâm khi chuyển đổi giữa các ứng dụng, trang web và những thiết bị khác. Xem điều kiện thời tiết hiện tại ở vị trí của bạn trực tiếp trên thanh tác vụ và di chuột qua biểu tượng để xem thông tin ngắn gọn từ tin tức thể thao và cổ phiếu đến tin tức địa phương và những tin nóng.

News and interests hiển thị cho bạn nội dung về nhiều chủ đề khác nhau. Mỗi chủ đề - tin bài hàng đầu, thời tiết, thể thao, chứng khoán và giao thông - được chứa trong một thẻ thông tin và sẽ cập nhật theo thời gian.

Thẻ thông tin về thời tiết, tài chính, thể thao và giao thông có thể được bật (thêm) hoặc tắt (loại bỏ). Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm và xóa thẻ thông tin cho nguồn cấp dữ liệu News and interests trong Windows 10.

Đổi ngôn ngữ tin tức trong News and interests

  1. Nhấp vào dự báo thời tiết trên task bar
  2. Nhấp vào dấu ... trên khung thời tiết > More options
  3. Trong trang mở ra, chọn Tiếng Việt hoặc ngôn ngữ bạn cần bên dưới Language and Content.

Đổi ngôn ngữ tin tức trên Windows 10

Xóa thẻ thông tin cho News and interests

1. Nhấp vào biểu tượng News and interests trên thanh tác vụ.

2. Nhấp vào nút More options (3 chấm) ở góc trên cùng bên phải của thẻ thông tin (ví dụ, "Weather") mà bạn muốn xóa.

3. Nhấp vào Hide <name> card.

Xóa thẻ thông tin cho News and interests
Xóa thẻ thông tin cho News and interests

Thêm và xóa thẻ thông tin cho News and interests trong Experience Settings

1. Nhấp vào biểu tượng News and Interests trên thanh tác vụ.

2. Nhấp vào nút Settings (3 chấm) ở góc trên cùng bên phải của News and Interests và nhấn vào Language and content.

Lưu ý: Nếu thiếu cài đặt Language and content, bạn có thể mở liên kết trực tiếp trong Microsoft Edge để thay thế:

https://www.msn.com/en-us/feed/personalize/settings
Nhấn vào Language and content
Nhấn vào Language and content

3. Trên trang Experience Settings > Language & content trong Microsoft Edge, hãy bật (thêm) hoặc tắt (xóa) những thẻ thông tin trong Information cards bạn muốn.

Lưu ý: Liên kết này phải được mở trong Microsoft Edge. Nó sẽ không hoạt động trong bất kỳ trình duyệt web nào khác:

https://www.msn.com/en-us/feed/personalize/settings
Thêm/xóa những thẻ thông tin trong Information cards bạn muốn
Thêm/xóa những thẻ thông tin trong Information cards bạn muốn

4. Đóng Microsoft Edge.

5. Nhấp vào biểu tượng News and Interests trên thanh tác vụ và nhấn vào nút Refresh feed để xem các thay đổi.

Nhấn vào nút Refresh feed để xem các thay đổi
Nhấn vào nút Refresh feed để xem các thay đổi

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 11/06/2021 17:38
58 👨 2.625
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10