Cách tạo và xóa thư mục trong Linux Terminal

Các thư mục rất cần thiết cho hệ điều hành Linux của bạn vì chúng chứa các file bạn có thể sử dụng thường xuyên hoặc hệ thống cần để hoạt động chính xác. Mặc dù luôn có tùy chọn tạo thư mục theo cách thủ công bằng trình quản lý file, nhiều người dùng nâng cao có thể thích sử dụng cửa sổ terminal để tạo và điều hướng qua các file và thư mục trên máy của họ.

Nếu bạn là người đam mê Linux và muốn thành thạo việc tạo và quản lý các thư mục từ dòng lệnh, đây là những điều bạn cần biết.

Cách tạo thư mục bằng dòng lệnh

Lệnh mkdir giữ chìa khóa cho tất cả các tác vụ tạo thư mục của bạn. Bạn có thể tạo một và nhiều thư mục trong terminal bằng một dòng code. Đây là cách lệnh mkdir trên Linux hoạt động:

1. Tạo một thư mục duy nhất trên Linux

Đây là cách bạn có thể sử dụng hàm mkdir để tạo một thư mục:

mkdir [option] <directory name>

Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một thư mục mới, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

mkdir MUO

Lệnh trên tạo một thư mục MUO mới trong vị trí hiện tại. Để điều hướng đến thư mục MUO thông qua dòng lệnh, bạn có thể sử dụng lệnh cd:

cd ./MUO
Các lệnh terminal Linux hiển thị cách sử dụng lệnh mkdir
Các lệnh terminal Linux hiển thị cách sử dụng lệnh mkdir

Lệnh cd là một cách rất linh hoạt để thay đổi các thư mục trong Linux terminal.

2. Tạo nhiều thư mục trên Linux

Hàm mkdir rất linh hoạt, cho phép bạn tạo nhiều thư mục chỉ bằng một lệnh. Ví dụ, để tạo nhiều thư mục thông qua dòng lệnh, hãy sử dụng code bên dưới:

mkdir <directory name1><directory name2><directory name3>....<directory name_n>

Để tạo 3 thư mục, đây là cách bạn có thể sử dụng lệnh mkdir:

mkdir MUO_sample1 MUO_sample2 MUO_sample3

Khi bạn chạy lệnh trên, chương trình sẽ tạo 3thư mục: MUO_sample1, MUO_sample2MUO_sample3. Bạn có thể chạy lệnh ls để liệt kê các thư mục mới tạo.

Cửa sổ terminal Ubuntu với các đoạn code để tạo nhiều thư mục
Cửa sổ terminal Ubuntu với các đoạn code để tạo nhiều thư mục

Cấu trúc thư mục Linux rất phức tạp, vì vậy tốt nhất bạn nên tự làm quen với các thư mục mẹ và con để tránh những rào cản không cần thiết.

3. Tạo thư mục trực tiếp

Là người dùng Linux, bạn có thể tạo thư mục trực tiếp tại vị trí mong muốn. Bạn không cần phải điều hướng đến vị trí hoặc sử dụng chức năng mkdir trong terminal.

Tất cả những gì bạn cần làm là đi tới thư mục/vị trí mà bạn muốn tạo thư mục/folder mới và nhấp chuột phải.

Từ menu danh sách, nhấp vào tùy chọn New Folder.

Menu drop-down desktp Linux Ubuntu
Menu drop-down desktp Linux Ubuntu

Khi thấy biểu tượng thư mục mới, bạn có thể đổi tên thư mục thành tên bạn chọn.

Biểu tượng thư mục mới với tùy chọn đặt tên trên desktop Ubuntu
Biểu tượng thư mục mới với tùy chọn đặt tên trên desktop Ubuntu

Hãy yên tâm, nếu muốn kiểm tra trạng thái thư mục từ cửa sổ terminal, bạn vẫn có thể sử dụng lệnh cd để điều hướng đến vị trí cụ thể và chạy lệnh ls để liệt kê nội dung.

Các tùy chọn mkdir

Bạn có thể sử dụng một số tùy chọn với lệnh mkdir, lệnh này giúp bạn nâng cao tiện ích hiện có của lệnh. Bạn có thể sử dụng các lệnh được liệt kê dưới đây:

1. -p hoặc -parents: Lệnh -p rất hữu ích khi tạo thư mục mẹ và thư mục con cùng nhau. Nếu thư mục mẹ được chỉ định đã tồn tại, nó sẽ tự động tạo thư mục con.

mkdir -p MUO/MUO_CHILD
Cửa sổ thiết bị terminal Ubuntu với các đoạn code để tạo thư mục mẹ
Cửa sổ thiết bị terminal Ubuntu với các đoạn code để tạo thư mục mẹ

2. -v hoặc -verbose: Lệnh -v thêm các thông báo dài dòng vào mỗi thư mục được tạo.

mkdir - v file1 file2
Lệnh terminal để thêm chi tiết vào một thư mục
Lệnh terminal để thêm chi tiết vào một thư mục

3. --version: Lệnh --version xuất chi tiết phiên bản của giấy phép.

mkdir --version
Terminal Ubuntu kiểm tra phiên bản thư mục Linux
Terminal Ubuntu kiểm tra phiên bản thư mục Linux

Xóa các thư mục Linux trống và không trống

Cuối cùng, khi bạn đã tạo các thư mục trên hệ điều hành Linux của mình, bạn có thể muốn xóa những thư mục bạn không còn cần nữa. Bạn có thể xóa các thư mục trên hệ điều hành Linux của mình theo hai cách:

  • rm
  • rmdir

Hãy thảo luận chi tiết về cả hai phương pháp này!

Nếu muốn xóa các thư mục trống và không trống, bạn có thể sử dụng lệnh rm như sau:

1. Kiểm tra nội dung của thư mục

Trước khi xóa thư mục, bạn nên kiểm tra nội dung của nó. Để làm như vậy, hãy điều hướng đến vị trí của thư mục bằng lệnh cd.

cd ./MUO

Trong ví dụ trên, MUO là một thư mục trên Ubuntu Desktop.

2. Liệt kê nội dung thư mục

Khi bạn đã ở vị trí của thư mục, hãy sử dụng lệnh ls để liệt kê nội dung của thư mục.

ls
Đoạn code terminal hiển thị cách liệt kê nội dung của thư mục trong Ubuntu
Đoạn code terminal hiển thị cách liệt kê nội dung của thư mục trong Ubuntu

Lệnh liệt kê tất cả nội dung của thư mục. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các file được lưu trữ trong thư mục này trên màn hình của bạn.

3. Xóa thư mục qua Terminal

Nhập lệnh rm, theo sau là các lệnh khác nhau và tên thư mục bạn muốn xóa.

rm -option <directory name>

Bạn có thể sử dụng lại lệnh ls để xác nhận thư mục không còn nữa.

Dưới đây là một số tùy chọn được sử dụng phổ biến nhất với lệnh rm:

  • -f: Buộc xóa các file và folder khỏi thư mục
  • -i: Yêu cầu quyền trước khi xóa thư mục
  • -r: Xóa các thư mục và file được lưu trữ theo cách đệ quy
  • -d: Xóa thư mục trống

Bạn thậm chí có thể loại bỏ nhiều thư mục trong một lần. Ví dụ, khi bạn muốn xóa các thư mục MUO_sample1, MUO_sample2 và MUO_sample3 bằng một lệnh, đây là cách bạn có thể thực hiện:

rm -d MUO_sample1 MUO_sample2 MUO_sample3
Cửa sổ terminal Ubuntu với các đoạn code để xóa nhiều thư mục
Cửa sổ terminal Ubuntu với các đoạn code để xóa nhiều thư mục

Có một phương pháp thay thế mà bạn có thể sử dụng để xóa các thư mục trống. Bạn có thể sử dụng lệnh rmdir để xóa thư mục nhanh chóng như sau:

rmdir <directory name>

Để xóa thư mục MUO3 khi nó không có bất kỳ file/thư mục con nào trong đó, bạn có thể sử dụng lệnh rmdir như dưới đây:

rmdir MUO3

Tuy nhiên, nếu thư mục không trống, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi bất cứ khi nào bạn cố xóa thư mục bằng lệnh rmdir.

Thông báo lỗi rmdir trong terminal Ubuntu
Thông báo lỗi rmdir trong terminal Ubuntu

Lưu ý: Sử dụng lệnh rm và rmdir một cách cẩn thận vì không thể truy xuất được các thư mục đã xóa.

4. Xóa thư mục trực tiếp

Theo cách bạn tạo thư mục, bạn thậm chí có thể xóa trực tiếp thư mục/folder đó. Chọn thư mục bạn muốn xóa và nhấn nút Delete trên bàn phím. Đảm bảo bạn kiểm tra nội dung của thư mục trước khi xóa nó, vì phương pháp này có hiệu lực vĩnh viễn.

Thứ Ba, 19/09/2023 11:12
51 👨 460
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux