Tại sao một số trang web bắt đầu bằng WWW2?

WWW là một chuỗi các chữ cái mà ta thường nhìn thấy trước một tên miền, ngay cả khi không chắc chắn chính xác lý do tại sao nó lại nằm ở đó. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, bạn có thể nhận thấy một vài con số “lẻn” vào cuối chuỗi này, chẳng hạn như WWW1, WWW2, thậm chí có thể là WWW3. Bạn có vô tình lạc vào một phiên bản độc hại nào đó của Internet hay đang trở thành nạn nhân của cuộc lừa đảo phishing nào đó không?

Mặc dù bạn luôn phải đề phòng trước những thay đổi kỳ lạ đối với tên trang web, nhưng trong trường hợp này, bạn không cần phải lo lắng. Con số được thêm vào sau chuỗi WWW có lẽ chỉ mang nghĩa là trang web mà bạn duyệt đang sử dụng một kỹ thuật cân bằng tải hơi cũ mà thôi. Bạn vẫn còn trên trang đó, nhưng lưu lượng truy cập của bạn đang được chuyển đến một máy chủ cụ thể vì những người server khác đang bận.

WWW là gì?

WWW là gì?

WWW là tên máy chủ hoặc một yếu tố nào đó xác định một thiết bị trên mạng. WWW từng là một cách để xác định rằng bạn muốn đi đến máy chủ, đang nắm giữ một trang của website, trái ngược với email server hoặc một phần khác của trang web. WWW trong “www.tenmien.com" sẽ đưa bạn đến trang web, trong khi đó, ftp.tenmien.com, sẽ đưa bạn đến máy chủ FTP và mail.tenmien.com có ​​thể đưa bạn đến mail server.

Ta không thực sự cần phải xác định điều này nữa, vì những trang web là thứ phổ biến nhất trên Internet và hầu hết các máy chủ sẽ tự động chuyển bạn đến đó mà không cần bạn chỉ định rằng, bạn muốn truy cập máy chủ web. Bạn sẽ đến cùng một trang web, bất kể bạn có chỉ định WWW hay không.

Tại sao một số trang web lại bắt đầu bằng WWW[con số]?

Tại sao một số trang web lại bắt đầu bằng WWW[con số]?

Mặc dù đó là quy ước đặt tên không cần thiết, một số trang web, đặc biệt là các trang lớn và cũ, sử dụng định dạng WWW[con số] như một cách để đặt tên miền phụ (các phần riêng biệt của cùng một trang, nhưng không nhất thiết phải đặt trên những máy chủ riêng biệt) hoặc làm hostname cho các máy chủ vật lý khác nhau. Trong trường hợp sau, đây có lẽ là một kỹ thuật cân bằng tải. Mỗi máy chủ có thể xử lý rất nhiều người dùng, vì vậy khi bạn truy cập một trang web bằng cách nhập địa chỉ có hoặc không có WWW, yêu cầu của bạn có thể chạm đến một bộ cân bằng tải, chịu trách nhiệm kiểm tra trạng thái của từng máy chủ và quyết định định tuyến lưu lượng truy cập tới đó (chẳng hạn tên miền phụ WWW3).

Tên miền phụ WWW3

Điều đó cũng có nghĩa là máy chủ chính của trang web đang gặp sự cố và bạn đang được chuyển hướng đến bản sao lưu của website đó, hoặc có một loại thử nghiệm hoặc cập nhật đang diễn ra trên trang, v.v... Dù bằng cách nào, thì về cơ bản, bạn vẫn truy cập vào cùng một trang. Thậm chí nếu bạn cố gắng quay lại www3.tenmien.com sau đó, bộ cân bằng tải có thể đưa bạn trở lại trang web www.tenmien.com chính.

Vậy không phải lo lắng về những trang web bắt đầu bằng WWW2 ư?

Thật khó để nói chắc chắn điều gì nếu chỉ nhìn vào tiền tố WWW, nhưng miễn là tên miền giống nhau, thì bạn không cần phải quan tâm đến tên máy chủ hoặc tên miền phụ thay thế. Bạn có thể sẽ không thấy nhiều trang web sử dụng WWW[con số] nữa, vì hiện tại có nhiều kỹ thuật cân bằng tải tinh vi hơn. Việc thêm một con số vào phía sau WWW không có gì liên quan đến vấn đề bảo mật cả và nếu một trang web đang hoạt động tốt với phương pháp này, bạn có thể hiểu nguyên nhân của sự thay đổi này trong URL. WWW[con số] thường xuất hiện trên các trang web ngân hàng, sử dụng các tên miền phụ khác nhau để bảo mật và có thể đã đặt tên chúng theo quy ước WWW.

Thứ Sáu, 10/05/2019 08:05
24 👨 4.591
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Mạng LAN - WAN