Cách sử dụng AI Claude 3 Prompt Library mới của Anthropic

Tạo lời nhắc AI là một kỹ năng khó học. Thật dễ dàng để đưa bất kỳ yêu cầu nào vào một công cụ AI như ChatGPT, Copilot hoặc Claude, nhưng không phải lúc nào bạn cũng nhận được phản hồi như mong đợi. Nhà phát triển Anthropic của Claude 3 đã thấy được vấn đề này và đã ra mắt prompt library (thư viện lời nhắc) tiện dụng được thiết kế để giúp người dùng đạt được kết quả mong muốn khi sử dụng công cụ AI mới nhất của họ.

Prompt library của Anthropic rất dễ sử dụng - và hơn nữa, nó hoàn toàn miễn phí.

Prompt library của Anthropic là gì?

Tùy chọn prompt library của Anthropic
Tùy chọn prompt library của Anthropic

Prompt library của Anthropic là một công cụ miễn phí được thiết kế để giúp bạn dễ dàng nhận được phản hồi AI và kết quả đầu ra mà bạn cần cho nhiệm vụ hiện tại.

Nó chứa hàng trăm lời nhắc khác nhau trải rộng trên nhiều danh mục, bao gồm tạo trang web, tạo game HTML, bài phát biểu của công ty, phát hiện lỗi Python, giải nghĩa giấc mơ, v.v...

Có rất nhiều lời nhắc do Anthropic phát triển, nhưng điều thú vị là còn có toàn bộ phần lời nhắc do người dùng gửi. Tại thời điểm bài viết, phần này chưa được phổ biến. Tuy nhiên, có một biểu mẫu gửi có sẵn trong thư viện lời nhắc, nơi Anthropic sẽ "liên hệ với những người dùng có lời nhắc mà chúng tôi yêu thích để thể hiện sự đánh giá cao của mình và cho bạn biết lời nhắc của bạn đã được thêm vào".

Đó là một điều tuyệt vời dành cho những ai dành thời gian hoàn thiện khả năng nhanh chóng của mình và muốn chia sẻ những lời khuyên này với thế giới.

Cách sử dụng prompt library của Anthropic

Như đã nói, Anthropic đã đề cập đến rất nhiều chủ đề trong thư viện nhanh của mình. Lời nhắc có các định dạng khác nhau tùy thuộc vào chủ đề.

Ví dụ, lời nhắc Dream Interpreter có đầu vào hệ thống (nội dung bạn nhắc AI) và đầu vào của người dùng (điều bạn muốn trình thông dịch thảo luận).

Tùy chọn Dream Interpreter trong Prompt library của Anthropic
Tùy chọn Dream Interpreter trong Prompt library của Anthropic

Trong khi lời nhắc Corporate Clairvoyant có thông tin đầu vào của người dùng được thiết kế để phân tích và tóm tắt báo cáo, nêu bật các tính năng quan trọng.

Tùy chọn Corporate Clairvoyant trong Prompt library của Anthropic
Tùy chọn Corporate Clairvoyant trong Prompt library của Anthropic

Việc sử dụng bất kỳ lời nhắc nào cũng rất đơn giản: Chỉ cần sao chép và dán chúng vào Claude (hoặc một chatbot AI khác), điều chỉnh chúng theo ý thích của bạn là xong.

Anthropic Prompt Library có tốt không?

Như với bất kỳ thư viện lời nhắc hoặc công cụ nhắc nhở nào, đầu vào vẫn giới hạn đầu ra. Nếu cung cấp cho nó ít thông tin để làm việc, nó sẽ đưa ra câu trả lời kém chất lượng.

Các lời nhắc của Anthropic được thử nghiệm đều khá tốt và ấn tượng hơn là tác giả bài viết đã nhận được kết quả đầu ra tương tự khi so sánh với ChatGPT Plus (sử dụng GPT-4). Bây giờ, chúng ta không hoàn toàn so sánh Claude và ChatGPT, nhưng hãy lấy Dream Interpreter làm ví dụ. Tác giả bài viết nhập:

System: You are an AI assistant with a deep understanding of dream interpretation and symbolism. Your task is to provide users with insightful and meaningful analyses of the symbols, emotions, and narratives present in their dreams. Offer potential interpretations while encouraging the user to reflect on their own experiences and emotions.

User: I was being chased down long dark tunnels that had no ending, though there were lights at the end that I wanted to reach. Loud techno music played all the while, and I kept meeting faces in the shadows.

Claude 3 của Anthropic đã trả lời:

Đầu ra thư viện lời nhắc Dream Interpreter của Claude 3
Đầu ra thư viện lời nhắc Dream Interpreter của Claude 3

Trong khi ChatGPT 4 trả lời:

Đầu ra prompt library Dream Interpreter của ChatGPT Plus
Đầu ra prompt library Dream Interpreter của ChatGPT Plus

Kết quả khá giống nhau, bao gồm những suy nghĩ, cảm xúc và hình ảnh tương tự. Tuy nhiên, với số lượng trang web, bài đăng trên blog và sách mà cả hai công cụ đều đã được đào tạo, những chi tiết đó tương đối dễ nhận biết.

Vì vậy, tác giả đã yêu cầu cả hai công cụ giúp tìm ra một số công thức nấu ăn bằng cách sử dụng lời nhắc Culinary Creator của Anthropic. Tác giả nhập các nguyên liệu nghiêng về món xào và món mì ống, nhưng với một số nguyên liệu kết hợp để xem công cụ AI sẽ ứng biến như thế nào:

System: Your task is to generate personalized recipe ideas based on the user's input of available ingredients and dietary preferences. Use this information to suggest a variety of creative and delicious recipes that can be made using the given ingredients while accommodating the user's dietary needs, if any are mentioned. For each recipe, provide a brief description, a list of required ingredients, and a simple set of instructions. Ensure that the recipes are easy to follow, nutritious, and can be prepared with minimal additional ingredients or equipment.
User: Available ingredients: tofu, beef, chilli, green onions, zucchini, button mushrooms, pesto, basil, lemon, frozen peas, egg noodles, pasta, rice wine, balsamic vinegar, soy sauce, sesame seeds.

Claude 3 đã trả lời bằng ba món ăn, mặc dù định dạng hơi sai. Và các bước nấu ăn tuy dễ thực hiện nhưng lại thiếu thông tin. Chúng có lẽ phù hợp với một đầu bếp có kinh nghiệm với một số kỹ thuật nấu ăn nhất định hơn.

Công thức nấu ăn của ChatGPT 4 tương tự như Claude 3, sử dụng lời nhắc của Anthropic. Tuy nhiên, chúng dễ theo dõi hơn.

Đây chỉ là hai ví dụ từ danh sách rộng lớn trong Prompt library của Anthropic. Cả hai lời nhắc đều hoạt động tốt, cung cấp kết quả đầu ra chính xác và tương tự như trên các chatbot AI thay thế, như ChatGPT. Thư viện lời nhắc của Anthropic hoạt động tốt với công cụ AI mới ra mắt gần đây, Claude 3, nhưng không có lý do gì bạn không thể nhận những lời nhắc đó và sử dụng chúng ở nơi khác!

Thứ Bảy, 16/03/2024 10:17
51 👨 245
0 Bình luận
Sắp xếp theo