Cách tạo hình ảnh trên Google Bard AI

Cuối cùng Google Bard AI đã tích hợp trình tạo ảnh AI vào công cụ để người dùng có thể thoải mái sáng tạo bất cứ ảnh nào theo ý tưởng của mình. Về cơ bản tính năng tạo ảnh trên Google Bard AI cũng tương tự như khi bạn tạo hình ảnh trên Copilot, nhập ý tưởng về ảnh từ đó phân tích từ khóa và tạo hình ảnh theo. Dưới đây là hướng dẫn tạo hình ảnh trên Google Bard AI.

Hướng dẫn tạo ảnh trên Google Bard AI

Bước 1:

Đầu tiên bạn truy cập vào Google Bard AI sau đó nhập create an image of và nội dung ảnh của ảnh rồi nhấn biểu tượng gửi.

Nhập nội dung tạo ảnh trên Google Bard AI

Bước 2:

Ngay sau đó bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh tạo trên Google Bard AI theo từ khóa mà chúng ta đã nhập. Bạn có thể nhấn Tạo thêm để xem thêm hình ảnh khác.

Tạo thêm ảnh trên Google Bard AI

Kết quả chúng ta đã có thêm ảnh tạo trên Google Bard AI theo từ khóa bạn đã nhập.

Hình ảnh tạo trên Google Bard AI

Bước 3:

Để tạo nội dung tạo hình ảnh khác, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng bút để chỉnh sửa lại nội dung yêu cầu tạo ảnh là được, mà không cần phải nhập lại nội dung trong thanh chat nữa.

Chỉnh nội dung tạo ảnh trên Google Bard AI

Sau đó chỉ cần nhấn Cập nhật để gửi nội dung tạo ảnh mới cho Google Bard AI.

Cập nhật nội dung tạo ảnh trên Google Bard AI

Bước 4:

Ngay lập tức bạn sẽ thấy ảnh khác tạo trên Google Bard AI như hình dưới đây.

Tạo ảnh khác trên Google Bard AI

Để tải hình ảnh trên Google Bard AI xuống, bạn nhấn vào biểu tượng save để tải ảnh là được. Ảnh được tải ở định dạng JPEG với kích thước lớn, nên bạn có thể sử dụng hình ảnh cho những mục đích khác mà không sợ bị vỡ hình.

Tải ảnh trên Google Bard AI

Thứ Bảy, 03/02/2024 20:59
51 👨 1.012
0 Bình luận
Sắp xếp theo