Sử dụng Command Prompt để mở vị trí thư mục cụ thể trên máy tính Windows

Nếu bạn phải làm việc với một thư mục cụ thể nào đó

Theo mặc định Command Prompt luôn mở đường dẫn C:\Users\username. Tuy nhiên nếu bạn phải làm việc với một thư mục cụ thể nào đó, khi đó bạn có thể thiết lập Command Prompt mở vị trí thư mục mỗi khi bạn mở Command Prompt.

1. Sử dụng phím Shift + Chuột phải

Bước 1:

Nhấn và giữ phím Shift, sau đó kích chuột phải vào thư mục mà bạn muốn mở trên Command Prompt. Lúc này trên màn hình xuất hiện một menu ngữ cảnh, bạn click chọn tùy chọn Open command window here.

chọn Open command window here

Bước 2:

Trên cửa sổ Command Prompt bạn sẽ nhìn thấy vị trí của thư mục trên hệ thống.

cửa sổ Command Prompt

2. Tạo cửa sổ Command Prompt tùy chỉnh

Bước 1:

Kích chuột phải vào khoảng trống bất kỳ trên màn hình Desktop, sau đó chọn New => Shortcut.

Shortcut

Bước 2:

Lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổ Create Shortcut, tại đây bạn nhập đường dẫn dưới đây vào khung Type the location of the item rồi click chọn Next:

%windir%\system32\cmd.exe /k

đường dẫn

Bước 3:

Tiếp theo đặt một tên bất kỳ cho Shortcut mà bạn muốn rồi click chọn Finish.

chọn Finish

Bước 4:

Kích chuột phải vào shortcut mới mà bạn vừa tạo, chọn Properties.

Kích chuột phải vào shortcut mới mà bạn vừa tạo, chọn Properties

Bước 5:

Trên cửa sổ Properties, click chọn thẻ Shortcut và bạn sẽ nhìn thấy một khung text tại mục Start in. Tại đây bạn sẽ phải nhập đường dẫn thư mục mà bạn muốn tùy chỉnh mở thư mục trên Command Prompt.

Giả sử bạn muốn sử dụng Command Prompt để luôn mở thư mục Desktop, tại khung Start Menu bạn nhập đường dẫn:

C:\Users\Username\Desktop\

Lưu ý: trong đường dẫn trên, thay thế username bằng tên tài khoản người dùng của bạn.

Tiếp theo click chọn OK.

nhập đường dẫn

Bước 6:

Cuối cùng quay trở lại vị trí mà bạn đã lưu shortcut vừa tạo, kích đúp chuột vào để mở shortcut. Lúc này trên màn hình bạn sẽ nhìn thấy Command Prompt mở vị trí thư mục mà bạn muốn mở.

Command Prompt

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 23/08/2016 14:20
31 👨 31.739
0 Bình luận
Sắp xếp theo