Sự khác biệt giữa URL và URI

Thuật ngữ URI và URL thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau. URL là một loại URI đặc biệt cung cấp vị trí/phương thức truy cập.

URL (Uniform Resource Locator)

URL (Uniform Resource Locator) thường được định nghĩa là chuỗi ký tự dẫn đến một địa chỉ. Đây là một cách rất phổ biến được sử dụng để định vị tài nguyên trên web. URL cung cấp một cách để truy xuất vị trí thực, bằng cách mô tả vị trí mạng hoặc cơ chế truy cập chính.

Giao thức mô tả trong URL được sử dụng để truy xuất tài nguyên và tên tài nguyên. URL chứa http/https ở đầu nếu đó là tài nguyên thuộc loại web. Tương tự, URL sẽ bắt đầu bằng ftp nếu tài nguyên là file và bằng mailto nếu tài nguyên là địa chỉ email. Cú pháp của một URL được hiển thị bên dưới, trong đó phần chính được sử dụng cho giao thức và phần còn lại được sử dụng cho tài nguyên, bao gồm tên trang web hoặc tên chương trình.

https://quantrimang.com/url-la-gi-158090

Ở đây, tên miền mô tả máy chủ (web service) và tên chương trình (đường dẫn đến thư mục và file trên máy chủ).

URI (Uniform Resource Identifier)

Tương tự như URL, URI (Uniform Resource Identifier) cũng là chuỗi ký tự xác định một tài nguyên trên web bằng cách sử dụng vị trí, tên hoặc cả hai yếu tố này. Nó cho phép việc xác định đồng nhất các tài nguyên. URI cũng được nhóm lại dưới dạng một locator (phần định vị), tên hoặc cả hai (cho thấy nó có thể mô tả một URL, URN hoặc cả hai). Từ “identifier” trong URI đề cập đến các tài nguyên, bất kể kỹ thuật nào được sử dụng.

Phần "UR" trong URI giống như trong URL, trong đó một giao thức được sử dụng để chỉ định phương thức truy cập tài nguyên và tên tài nguyên được trình bày thêm trong URL. URL có thể là một loại URI không liên tục. URN (Uniform Resource Name) cần đảm bảo là duy nhất và có phạm vi toàn cầu.

URL là "tập con" của URI
URL là "tập con" của URI

Có hai loại URI.

Uniform Resource Name (URN)

URN là một mã định danh liên tục và không phụ thuộc vào vị trí, nhằm mục đích xác định tài nguyên vĩnh viễn. Điều đó có nghĩa là tài nguyên vẫn hợp lệ ngay cả khi dữ liệu của nó được chuyển đến một vị trí khác.

Mỗi URN bao gồm ít nhất ba thành phần:

 • URN – mỗi URN sử dụng tiền tố urn:.
 • NID – đề cập đến một mã định danh phải được đăng ký trong Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Điều này có thể bao gồm các chữ cái, chữ số hoặc dấu gạch ngang theo sau là dấu hai chấm.
 • NSS – đây là chuỗi dành riêng cho namespace xác định tài nguyên Internet. Nó có thể chứa mã ASCII, chữ số, dấu chấm câu và ký tự đặc biệt.

Uniform Resource Locator (URL)

URL chỉ định phương pháp để có được một đại diện của vị trí thực tế thông qua mô tả của cơ chế truy cập chính hoặc vị trí mạng của nó. Các tài nguyên mà nó cố gắng xác định vị trí có thể là một trang web, video, hình ảnh hoặc bất kỳ tài liệu nào được xuất bản trực tuyến.

Không giống như URN, mã định danh tài nguyên Internet này không phải lúc nào cũng ổn định và không phụ thuộc vào vị trí, vì nó chỉ định đường dẫn đến tài nguyên, có thể thay đổi theo thời gian.

Sự khác biệt chính giữa cả hai mã định danh là URN chỉ chỉ định tên của tài nguyên, trong khi URL cần kỹ thuật hoặc giao thức truy cập để truy xuất vị trí của tài nguyên.

Tóm lại, tất cả các URL đều là URI, nhưng không phải tất cả URI đều là URL.

Sự khác biệt giữa URL và URI

URL

 • URL được sử dụng để mô tả đặc điểm của một mục.
 • URL xác định địa chỉ web hoặc vị trí của một tài nguyên duy nhất.
 • URL liên kết một trang web, một thành phần của trang web hoặc một chương trình trên một trang web với sự trợ giúp của việc truy cập các phương pháp như giao thức.
 • URL cung cấp thông tin chi tiết về loại giao thức sẽ được sử dụng.
 • URL là một loại URI.
 • URL có các thành phần tương tự như URI, nhưng quyền hạn của nó bao gồm tên miền và cổng
 • URL chủ yếu được dùng để tìm kiếm các trang web trên Internet.
 • URL scheme là một giao thức, chẳng hạn như HTTP và HTTPS.

URI

 • URI cung cấp một kỹ thuật để xác định danh tính của một mục.
 • URI xác định một tài nguyên và phân biệt nó với những tài nguyên khác bằng cách sử dụng tên, vị trí hoặc cả hai.
 • URI được sử dụng để phân biệt tài nguyên này với tài nguyên khác bất kể phương pháp được sử dụng.
 • URI không chứa đặc tả giao thức.
 • URI là "tập cha" của URL.
 • URI chứa các thành phần như scheme, quyền hạn, đường dẫn và truy vấn.
 • URI thường được sử dụng trong XML, file tag library và các file khác, chẳng hạn như JSTL và XSTL.
 • URI scheme có thể là giao thức, thông số kỹ thuật hoặc chỉ định như HTTP, file hoặc dữ liệu.

Hiểu sự khác biệt giữa URI và URL cũng như cách sử dụng chúng là điều cần thiết đối với mọi quản trị viên web. Ví dụ, xây dựng API REST bằng cách sử dụng cấu trúc phân cấp và có thể dự đoán được của URI hoặc URL sẽ giúp cải thiện hiệu suất của API REST.

Một URI có thể phân biệt các loại file và những tài nguyên khác. Vì URL là một phần của URI nên chúng tuân theo cấu trúc tương tự.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu được sự khác biệt giữa URI và URL cũng như thời điểm sử dụng chúng. Nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng chia sẻ chúng trong phần bình luận bên dưới!

Xem thêm:

Thứ Ba, 21/02/2023 11:48
58 👨 10.917
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Long Nguyen
  Long Nguyen Bài viết không được hay, không rõ ràng. Nội dung có vẻ như được dịch sang từ 1 ngôn ngữ khác chứ không phải tác giả tự viết
  Thích Phản hồi 06/10/20
  ❖ Kiến thức cơ bản