Secure Erase là gì?

Secure Erase là tên được đặt cho một nhóm lệnh có sẵn từ firmware trên các ổ cứng dựa trên SATA và PATA. Các lệnh Secure Erase được sử dụng như một phương pháp Data Sanitization để ghi đè hoàn toàn tất cả dữ liệu trên ổ cứng.

Khi ổ đĩa cứng đã bị xóa bằng chương trình sử dụng các lệnh firmware Secure Erase, không có chương trình khôi phục file, phân vùng hoặc phương pháp khôi phục dữ liệu nào khác có thể trích xuất dữ liệu từ ổ nữa.

Lưu ý: Secure Erase hay bất kỳ phương pháp Data Sanitization nào đều không giống như việc gửi file đến thùng rác hoặc Recycle Bin của máy tính. Dùng Secure Erase sẽ "xóa" vĩnh viễn các file.

Phương pháp xóa Secure Erase

Phương pháp Secure Erase được thực hiện theo cách sau:

  • Ghi đè dữ liệu bằng số 0 hoặc số 1
Phương pháp xóa Secure Erase
Phương pháp xóa Secure Erase

Không cần xác minh ghi đè bằng phương pháp Secure Erase, vì việc ghi đè diễn ra từ bên trong ổ, nghĩa là việc phát hiện lỗi ghi của ổ sẽ ngăn chặn mọi sai sót. Điều này làm cho Secure Erase nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều so với các phương pháp Data Sanitization khác.

Cách này khác với các phương pháp Data Sanitization khác như CSEC ITSG-06, RCMP TSSIT OPS-II và NAVSO P-5239-26, thường thực hiện xác minh sau lần ghi đè đầu tiên hoặc lần cuối và/hoặc bất kỳ lần ghi đè nào khác.

Một số lệnh Secure Erase cụ thể bao gồm SECURITY ERASE PREPARE SECURITY ERASE UNIT.

Một số thông tin khác về Secure Erase

  • Một số chương trình xóa ổ cứng miễn phí hoạt động thông qua lệnh Secure Erase.
  • Secure Erase không có sẵn như một phương pháp xóa dữ liệu khi hủy các file hoặc thư mục riêng lẻ.
  • Sử dụng Secure Erase để xóa dữ liệu khỏi ổ cứng thường được coi là phương pháp tốt nhất vì hành động được thực hiện từ chính ổ đĩa, cùng phần cứng đã ghi dữ liệu ở vị trí đầu tiên.
  • Phương pháp Data Sanitation duy nhất dựa trên phần mềm là phương pháp sử dụng các lệnh Secure Erase.
  • HDDErase là một chương trình phần mềm hủy dữ liệu có sẵn miễn phí hoạt động bằng cách thực hiện các lệnh Secure Erase.
  • Secure Erase không khả dụng trên các ổ cứng SCSI.
  • Security Erase có thể được coi là Secure Erase, nhưng có lẽ không thường xuyên lắm.
  • Bạn không thể chạy các lệnh firmware trên ổ cứng như khi chạy các lệnh trong Windows từ Command Prompt.

Secure Erase và xóa ổ cứng một cách an toàn có gì khác biệt

Một số chương trình file shredder và phần mềm hủy dữ liệu có từ “secure erase” trong tên hoặc quảng cáo rằng chúng xóa dữ liệu một cách an toàn khỏi ổ cứng. Tuy nhiên, trừ khi chúng đặc biệt lưu ý rằng sẽ sử dụng các lệnh Secure Erase, còn bằng không thì tất cả chỉ là quảng cáo mà thôi.

Các chương trình này gọi phương thức xóa của mình là “an toàn” bởi vì chúng ghi đè dữ liệu bằng số 0, 1 hoặc dữ liệu ngẫu nhiên để khiến ai đó khó phát hiện ra những gì đã bị xóa khỏi ổ.

Nói cách khác, trong khi tất cả các phương pháp xóa dữ liệu có thể an toàn, thì không phải mọi tùy chọn đều sử dụng phương pháp Secure Erase.

Vì vậy, hãy cẩn thận trước khi quyết định sử dụng một chương trình. Ví dụ Secure Eraser và SDelete (Secure Delete) có thể trông giống như hỗ trợ Secure Erase nhưng thực tế thì không. MHDD, CopyWipe và hdparm là một vài ví dụ về các chương trình hủy dữ liệu miễn phí sử dụng Secure Erase.

Thứ Năm, 09/01/2020 08:00
3,54 👨 1.871
0 Bình luận
Sắp xếp theo