Raspberry Pi kết hợp với đèn giao thông đồ chơi để thành thứ đo chất lượng không khí

Dự án Raspberry Pi này trông giống như một món đồ chơi nhưng nó thực sự là một hệ thống báo cáo chất lượng không khí hữu ích. Nhà sản xuất Dmytro Panin đã sử dụng đèn giao thông đồ chơi cùng Raspberry Pi 3B+ để tạo ra thiết kế cuối cùng.

Các dự án Raspberry Pi tốt nhất cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta và dự án này cũng không ngoại lệ. Theo Panin, khu vực của ông hiện đang trải qua một mùa cháy than bùn, có thể dẫn đến mức độ khói của thành phố tăng đột ngột. Do đó, mục đích của dự án này là giảm mức độ ô nhiễm.

Raspberry Pi kết hợp với đèn giao thông để trở thành thứ đo chất lượng không khí.
Raspberry Pi kết hợp với đèn giao thông để trở thành thứ đo chất lượng không khí.

Raspberry Pi được đặt bên trong một hộp tương thích với Lego. Đèn giao thông đồ chơi được kết nối với GPIO của Pi để lấy dữ liệu chất lượng không khí từ một API tổng hợp. Khi mức chất lượng không khí thay đổi, đèn giao thông cũng đổi màu tương ứng với mức độ ô nhiễm. Đèn xanh thể hiện chất lượng không khí tốt, đèn đỏ cho biết chất lượng không khí ở mức kém.

Tập lệnh Go chịu trách nhiệm lấy dữ liệu chất lượng không khí và tệp lệnh Python làm nhiệm vụ thay đổi tín hiệu đèn giao thông. Các đèn LED được điều khiển bằng cách sử dụng GPIO Zero, một thư viện Python dễ sử dụng được thiết kế để đơn giản hóa dòng điện.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Raspberry Pi:

Thứ Tư, 09/06/2021 15:22
31 👨 421
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Raspberry Pi